Onderzoek Velsen 2 is online

Uitgelicht

Op maandag 22 augustus heeft Arjen Bosman op het XXVste Limescongres in Nijmegen zijn onderzoek internationaal aan collega’s gepresenteerd.

Arjen Bosman op het Limescongres. Foto: Tom Hazenberg

Military Legacy rapport 38 is het resultaat van jarenlang onderzoek door Arjen Bosman naar de opgravingen en waarnemingen op het terrein van het tweede Romeinse fort bij Velsen (NH). Dit fort is lang buiten de belangstelling gebleven als gevolg van alle aandacht voor Velsen 1. 

Het met het Odyssee programma van NWO ingezette onderzoek heeft in het geval van Velsen 2 letterlijk voor wereldnieuws gezorgd: het fort blijkt vele malen groter dan ooit gedacht. Het is destijds van groot belang geweest bij de aanvallen op Britannia en op het gebied van de Chauken in Noord-Duitsland.

Alle vondsten en sporen van Velsen 2  alsmede hun context zijn beschreven. Bosman heeft het terecht zijn tweede proefschrift en kroon op het werk genoemd.

Het rapport bestaat uit ca. 1200 pagina’s en is in vier delen te downloaden

Deel I (Opgravingen) / Deel II (Vondsten) / Deel III (Synthese) / Deel IV (Bijlagen)

Wat kan Military Legacy voor u doen?

Uitgelicht

Opnames t.b.v. de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum (foto: Evert van Ginkel, TGV)

Military Legacy helpt u bij vragen over militair erfgoed uit de 20e eeuw, bijvoorbeeld met:

  • de waardestelling van een kazemattenlinie
  • de archeologische begeleiding tijdens explosievenonderzoek
  • advisering bij de aankleding van filmsets
  • de organisatie van tentoonstellingen
  • onderzoek naar krijgsverrichtingen en slagveldlocaties
  • onderzoek en determinatie van (archeologisch en krijgshistorisch) vondstmateriaal
  • publicatie van de resultaten

Arjen Bosman tijdens zijn examen OCE-deskundige (foto: St. Examinering OCE).

Arjen Bosman is:

  • Senior deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten (SD), Basiskennis VOMES (BV), Registratienummer: 119-111-738
  • geregistreerd Senior KNA Archeoloog en Senior KNA Materiaal Specialist in het actorenregister archeologie onder nummer 71432822
  • in het bezit van het VCA certificaat

Castra in Velsen 2

Soms doe je als wetenschapper een ontdekking die letterlijk van wereldformaat is. Vandaag staat de mijne in de krant. Het is de kers op de taart en de kroon op het werk dat ik sinds 1977 uitvoer op de Romeinse tijd in Velsen e.o. Het tweede fort van Velsen was namelijk geen castellum, zoals het eerste, maar een minstens 11 ha grote basis voor legioensoldaten! De scoop was voor de Volkskrant en de IJmuider Courant. Bijgaand het VK artikel met iets meer verhelderend kaartje. Het zwarte deel is wat we wisten, het donkergrijze is nieuw.

Lees / luister ook hier:

Romeinse resten in Gezondheidspark Dordrecht

De afgelopen weken maakte Arjen Bosman deel uit van het team dat een opgraving deed in het Gezondheidspark. De verwachting was dat er Romeins materiaal aanwezig kon zijn en dat bleek ook het geval.

De precieze betekenis van de vondsten voor de locatie wordt nog uitgezocht, maar bijzonder was het in elk geval zeker. Voor een eerste indruk: bekijk het filmpje dat gemaakt is tijdens het bezoek van de wethouder Piet Sleeking.

https://twitter.com/pietsleeking/status/1333542904518897664/photo/3

Geslaagde collegadag in het teken van de Tweede Wereldoorlog in Huis van Hilde en in de duinen

Op vrijdag 30 oktober vond in het Huis van Hilde een verdiepende collegadag plaats over modern oorlogserfgoed. Met zo’n 20 deelnemers was het noodgedwongen een klein gezelschap. De beperkingen van de coronamaatregelen werden omgezet in positieve kansen, zoals: gemakkelijker met elkaar kunnen discussiëren en de kans om partijen van zeer uiteenlopende achtergronden bij elkaar te brengen.

De focus lag op de crash van de Engelse Lancaster, een Dambuster, voor de kust van Castricum. De crash staat centraal in de tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond, samengesteld door Arjen Bosman. Hierin worden archeologische vondsten getoond van het vliegtuig en objecten uit de directe omgeving die verband houden met het drama. Alle partijen die een rol speelden, komen aan bod. De vraag was of de archeologie gegevens kan aanvullen die niet op foto’s staan, of die door de tijd heen uit de verhalen zijn verdwenen of anders zijn geworden. De conclusie na afloop was dat archeologie op een waardeneutrale manier in staat is alle verhalen en personen weer aan elkaar te verbinden en zo het complete plaatje / het verhaal weer helder te krijgen.

De initiatiefnemers zijn daarnaast John Heideman, kenner van Castricum en Bakkum in de Tweede Wereldoorlog, meer dan erkentelijk dat hij in de middag per fiets de deelnemers heeft meegenomen door de duinen. Als gepassioneerd verteller, gewapend met beeldmateriaal en de kracht van de locatie waar alles gebeurde, maakte hij de dag voor iedereen echt af. Onderweg zagen we onder meer: de Kunstbunker (waar bijvoorbeeld de Nachtwacht verbleef), diverse bovengrondse restanten van de Atlantikwall en stonden we stil niet ver van de -nu niet bereikbare- crashlocatie en keken uit over het landschap vanuit de radarpost de Grosse Elefant. De persoonlijke verhalen, dikwijls gekregen van de personen zelf voor zij overleden, of van hun naasten, maakte dit onderdeel bijzonder.

Als initiatiefnemers zijn wij blij met de resultaten van deze kleinschalige dag en hopen een dergelijk samenzijn vaker te kunnen uitvoeren. Wanneer collega’s vragen hebben hoe je een dag als dit organiseert, delen we graag onze opgedane ervaringen. Neem vooral contact met ons op.

Arjen Bosman (Military Legacy), Kasper van den Berghe (FindX) en Monique Deege (bureau Communique)

30 oktober 2020 – Oorlog in de lucht, weerslag in de grond… kom kijken!

Beste collega’s,

Onderstaande initiatiefnemers nodigen jullie -zij het op zéér bescheiden schaal- uit om op vrijdag 30 oktober 2020 een bezoek te brengen aan de tentoonstelling ‘Oorlog in de lucht, weerslag in de grond (het archeologische verhaal van de neergestorte Dambuster bij Castricum)’. De tentoonstelling is nog te zien t/m 3 januari 2021 in het Huis van Hilde te Castricum.

Oorspronkelijk zou een bezoek aan deze tentoonstelling zijn gekoppeld aan het jaarlijkse congres Strijdigheden, dat helaas door het coronavirus niet kan doorgaan. Het tentoonstellingsbezoek kan corona-proof voor een bescheiden aantal mensen wél doorgang vinden. We zijn het Huis van Hilde dan ook zeer erkentelijk dat zij deze dag voor vakgenoten mogelijk maakt buiten de reguliere bezoektijden.

Programma

Om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur kunnen telkens max. 10 personen – op 1,5 m van elkaar én voorzien van mondkapjes- naar binnen in de tentoonstelling. Daar krijgt u een toelichting door de inhoudelijke samensteller Arjen Bosman. Let op: omdat het museum als doorstroomlocatie gebonden is aan maximale aantallen per tijdseenheid, kunt u niet eerder het museum in dan op de gereserveerde tijd.

Om 13.00 uur vertrekken we o.l.v. John Heideman (kenner van Castricum en Bakkum in oorlogstijd) de duinen in om de locatie van de radarposities te bezoeken. We proberen ook een bezoek aan de werkelijke crashlocatie mogelijk te maken. Omdat deze afstand te ver is om te lopen, gaan we fietsen. Op het station van Castricum zijn OV fietsen beschikbaar voor wie geen eigen (vouw)fiets mee kan nemen. Zie https://ovfietsbeschikbaar.nl/locatie/cas001. Verwachte eindtijd is tussen 15.00 – 15.30 uur.

DEELNAME UITSLUITEND NA RESERVERING

Wie met het ochtend- en/of middagdeel wil meedoen, is verplicht zich vooraf op te geven en een plek te reserveren. Stuur daarvoor een mail naar monique@bureaucommunique.nl o.v.v. ‘deelname 30 oktober’. In de mail lezen wij graag uw adresgegevens en telefoonnummer (de registratie van contactgegevens is uitsluitend voor deze dag) en of u zich opgeeft voor de ochtend en/of de middag. Bij de ochtend mag u een voorkeursstarttijd opgeven; we bevestigen uw aanmelding en u hoort daarbij of de voorkeurstijd past. Het middagdeel is buiten en zal met de groep plaatsvinden, uiteraard op 1,5 m. afstand. Op 30 oktober zelf voeren we bij de deur een gezondheidscheck uit.

KOSTEN

Entree Huis van Hilde: € 4,- (normaal € 7,50), aan de balie te voldoen, graag met pin. Koffie, thee en lunch zijn deze dag voor eigen rekening. Het café in het Huis van Hilde is op deze dag gewoon geopend. Eventuele fietsenhuur is ook voor eigen rekening. Een OV-fiets is € 3,85 p/dag. Let even op dat u het gratis abonnement op uw OV kaart hebt gezet (https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets/hoe-werkt-het.html). De laatste inschrijfdag is 25 oktober, of zoveel eerder als alle plekken vergeven zijn.

Met vriendelijke groet,

Arjen Bosman (Military Legacy), Kasper van den Berghe (FindX) en Monique Deege (bureau Communique)

Jubileumboek 60-jarig bestaan AWN Zaanstreek

Op 11 september is in Zaandam een jubileumboek gepresenteerd, verschenen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de AWN-afdeling Zaanstreek. Arjen heeft hierin een stuk geschreven over de intrigerende vindplaats van de Romeinse wachttoren bij Krommenie-’t Hain en haar relatie tot de forten bij Velsen uit dezelfde periode. Maar er staat veel meer in: van de prehistorie t/m vliegtuigcrashes uit WO2! Een aanrader dus.

Het boek (soft cover, 128 pag.) is verkrijgbaar bij Bol.com en bij Matrijs, voor € 19,95 (excl. verzendkosten).

Expositie Oorlog in de lucht, weerslag in de grond (Huis van Hilde, Castricum)

De tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond is vanaf 2 juli te bezoeken in Huis van Hilde. De in 1943 in Castricum neergestorte ‘Dambuster’, een Brits Lancastervliegtuig, staat hierin centraal. Arjen Bosman stelde de tentoonstelling samen en schreef de teksten bij deze expositie.

De tentoonstelling is van 2 juli 2020 tot en met 3 januari 2021 te zien en toont aan de hand van archeologische vondsten, foto’s, prenten en interviews met ooggetuigen dit dramatische oorlogsverhaal. Achterliggende gedachte is om aan de hand van deze gebeurtenis te laten zien dat archeologie waardevolle nieuwe aanvullingen kan leveren op bekende (ooggetuigen)gegevens van alle betrokken partijen.

Vrijdag 19 juni gaf Arjen voor het programma IJmond Actueel een toelichting op de tentoonstelling, die hier te beluisteren is: https://www.radiobeverwijk.nl/uitzendinggemist/player/?file=Vrijdag-18.mp3 (vanaf 45:20).

Castricum TV heeft de opening gefilmd. Via deze link kunt u de uitzending terugkijken: https://castricum105.nl/2020/06/24/verslag-opening-nieuwe-tentoonstelling-huis-van-hilde-op-c-tv/

Dambusters

Op 17 mei 1943, tijdens WOII, stortte bij Castricum een Brits vliegtuig neer. Het toestel was geraakt door de luchtafweerbatterij bij Wijk aan Zee. Het vliegtuig was onderdeel van Operation Chastise, en de toestellen waren ook wel beter bekend als de ‘Dambusters’. Het doelwit van deze operatie was het opblazen van de stuwdammen bij het Ruhrgebied met speciale stuiterbommen. Het vliegtuig was op de terugweg en bijna veilig boven zee toen het werd geraakt door de Duitse luchtafweer. De kanonnen vuurden een dodelijk schot af op het vliegtuig, dat op het strand van Castricum belandde. Niemand overleefde de crash.

Tentoonstelling

De tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond toont de inspanningen van jaren speurwerk naar feiten en overblijfselen van deze vliegtuigramp. Deze unieke verzameling archeologische vondsten, foto’s en prenten vertellen het dramatische oorlogsverhaal van het Britse vliegtuig en de Duitse luchtafweer. Ze vormen het tastbare bewijs van deze vliegtuigcrash en geven aanwijzingen over het kaliber van een bepaald kanon of over het type vliegtuig dat is neergestort. De tentoonstelling maakt WOII weer even tastbaar in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding herdenken en vieren.

Educatief

De nieuwe tijdelijke tentoonstelling is mede door de archeologie uit de omgeving uitermate geschikt om de jongere generatie kennis te laten maken met de Tweede Wereldoorlog. Stichting Kist uit Castricum stelde een omgevingsgeschiedenisproject op voor basisschoolleerlingen en haakt hiermee aan bij de tentoonstelling. Tijdens dit educatieproject zijn ooggetuigen van deze luchtoorlog  aan de hand van archeologische vondsten geïnterviewd en gefilmd door leerlingen van de openbare basisschool Helmgras uit Castricum. Het indrukwekkende resultaat van deze korte documentaires is te zien en beluisteren in de tentoonstelling.