Archeologie (incl. combi krijgsgeschiedenis)

JaarCo-auteursTitel
In druk Afgedankte gespen, Modern oorlogserfgoed uit Lent-Vossenpels, Military Legacy rapport 117.
In druk Draden in de sloot, Modern oorlogserfgoed uit Nijmegen kavel 4 (Gamma), Military Legacy rapport 116.
In druk Draden in de sloot, Modern oorlogserfgoed uit Nijmegen kavel 4 (Gamma), Military Legacy rapport 116.
2022 De meidagen van 1940 in 40.000 vondsten: archeologisch onderzoek naar modern oorlogserfgoed in Valkenburg (Zuid-Holland), in: Conflict in Contact VIII, congresbundel, p. 21-26.
2022 Verritus, Een boerenjongen in de Romeinse tijd, in: P. van Hove & G. Luijk (red.), Niet zomaar een Velsenaar, Markante inwoners door de eeuwen heen, IJmuiden, p. 7-9.
2022 Wereldnieuws: de castra van Velsen 2, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2021, Haarlem, p. 172-176.
2022 Metaal, leer en papier, in: M.C. Kenemans & R.C.A. Geerts (red.), Laatmiddeleeuwse sporen en resten uit WO II aan de Boterdijk te Heumen, ADC rapport 5955, Amersfoort, p. 24-62 en 82-85.
2022R.C.A. GeertsPuin in de Tuin, Archeologisch onderzoek aan de Lijsterbesstraat te Nijmegen, ADC-rapport 5777, Amersfoort, 354 pp.
2022 Metaal en Synthese, in: R.C.A. Geerts (red.), Twee millennia militairen, Archeologisch onderzoek aan de Tooropstraat 117-123 te Nijmegen, ADC-rapport 5700, Amersfoort, 51-76 en 125-128.
2022 Determinatie van enkele vondsten van modern oorlogserfgoed uit een onderduikhol bij Epe (Gld.), Military Legacy rapport 115, 6 pp.
2022 Bloemendaal-Batterie Langerak, Vondsten van modern oorlogserfgoed bij een plaggendek, Military Legacy rapport 114, 15 pp.
2022 Tussen auy en R&M, Modern oorlogserfgoed  en enkele oudere vondsten uit archeologisch onderzoek in Arnhem-Schuytgraaf, ARN 20.46, Military Legacy rapport 113, 38 pp.
2022 Heumen-Oude Boterdijk, Vondsten van modern oorlogserfgoed  uit archeologisch onderzoek nader bekeken, Military Legacy rapport 112, 53 pp.
2022 Driehuis, locatie Missiehuis in Festung IJmuiden, Military Legacy rapport 111, 3 pp.
2022 Gemeente IJsselstein (provincie Utrecht), Verwachting van resten van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 110, 25 pp.
2022 Groesbeek – de Bruuk, Vondsten bij begeleiding OCE op 14 en 16 september 2021, Military Legacy rapport 109, 6 pp.
2022 FIFTY CAL., determinatie van vondsten van modern oorlogserfgoed uit Soest, Military Legacy rapport 108, 7 pp.
2022 PVE Bloemendaal-Langerak, Archeologisch onderzoek naar veldversterkingen uit de Tweede Wereldoorlog, Military Legacy rapport 107, 28 pp.        
2022 Onder de rook van De Bruuk, Modern oorlogserfgoed  uit de archeologische begeleiding en OCE-benaderingen in de deelgebied 264a te Groesbeek – de Bruuk, Military Legacy rapport 106, 121 pp.
2022 Dordrecht – Gezondheidspark, Determinatie van Romeins vondstmateriaal, Military Legacy rapport 105, 52 pp.
2022 Een tandwiel uit Arnhem Geitenkamp, Military Legacy rapport 104, 13 pp.
2021 Puin in de tuin, Archeologisch onderzoek naar modern oorlogserfgoed in Nijmegen-Lijsterbesstraat, Military Legacy rapport 103, Dordrecht, 217 pp.
2021 Tussen schieten en speelgoed schilderen, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2020, Haarlem, p. 147-151.
2021 “Denk er om, je bent niet kogelvrij!”, Het archeologisch onderzoek naar modern oorlogserfgoed op het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg, Military Legacy rapport 102, Dordrecht, 820 pp.
2021 Van Mauser tot Land-Mattress, Modern Oorlogserfgoed  uit de archeologische begeleiding en OCE-benaderingen in de deelgebieden Watergangen M5/M6 en Oostelijke Leigraaf te Groesbeek – de Bruuk, Military Legacy rapport 101, Dordrecht, 134 pp.
2021 Nijmegen – Tooropstraat, Determinatie van metalen voorwerpen uit Romeinse tijd, Nieuwe tijd en de Tweede Wereldoorlog, Military Legacy rapport 100, Dordrecht, 31 pp.
2021 Arnhem – Schuytgraaf, Veld 1, Determinatie van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 99, Dordrecht, 30 pp.
2021 Arnhem – Schuytgraaf, Veld 24, Determinatie van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 98, Dordrecht, 20 pp.
2021 Het Oer-IJ voor het eerst gemilitariseerd, Machtsvertoon van de Romeinen, in:  A. de Boer, A.V.A.J. Bosman & L. Klein Schiphorst (red.), 2000 jaar strijd in het Oer-IJ landschap, Wormer, p. 10-19
2021 Huissen – Korte Loostraat, Determinatie  vondsten van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 96, Dordrecht, 20 pp.
2021 Nijmegen – Microweg, De situatie in mei 1940, Military Legacy rapport 95, Dordrecht, 8 pp.
2020 Roesselare, Determinatie van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 94, Dordrecht, 6 pp.
2020N. WarmerdamBrunssum – Voorstraat 8-10, Opgraving van een schuilkelder uit WO2, Military Legacy rapport 93, Dordrecht, 69 pp.
2020 Tweede Wereldoorlog en Synthese modern oorlogserfgoed, in:  J. van der Leije, I. Vossen, E. Heunks, E. Blome & I. van Wijk (red.), Van mesolithicum tot Tweede Wereldoorlog tussen Bemmel en Didam, Archeologisch onderzoek in het tracé van de ViA15, 69-70, 108, 151-154, 185, 232, 262, 311, 365, 508-513.  
2020 Elst – Agrarische Ontsluitingsweg, Determinatie  vondsten van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 92, Dordrecht, 21 pp.
2020 Elst – Spoorkruizingen, Determinatie  vondsten van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 91, Dordrecht, 36 pp.
2020 Elst – Spoorkruizingen, Determinatie  vondsten van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 91, Dordrecht, 36 pp.
2020 Krommenie – ’t Hain, Determinatie van Romeins import aardewerk, Military Legacy rapport 89, Dordrecht, 40 pp.
2020Arnhem – Apeldoornseweg, Determinatie van een helm, Military Legacy rapport 88, 6 pp.
2020Een dijk van een verdediging: modern oorlogserfgoed bij de Beatrixsluis te Nieuwegein, Archeologie in Nederland, Nr. 1, p. 26-29.
2020Dieren – Kanaalweg (Spoorwegonderdoorgang), RHEN2-18, Determinatie van het modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 87, 24  pp.
2019Het Belgische ‘aandeel’ in de bezetting van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog, Archeologische vondsten van Belgische buitwapens en hun klein kaliber munitie, Conflict in Contact, congresbundel, p. 59-67.
2019M. DeegeZicht op de Romeinen in Velsen, Military Legacy rapport 86, 49 pp.
2019M. WillemsenDe archeologie van modern oorlogserfgoed 2, Waarderen en selecteren, een inventarisatie en voorstel archeologie, Rapportage SIKB project 204 Modern oorlogserfgoed in relatie tot de archeologische uitvoering fase 2, Military Legacy rapport 85, 84 pp.
2019Verplaatste plaatjes, Een onderzoek naar twee Nederlandse herkenningsplaatjes en hun context, Strijdigheden 3, Congresbundel, Dordrecht, p.17-28.
2019 Arnhem – Villa Klingelbeek, Determinatie van het modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport  84, 17 pp.
2018 Een ijzeren kribbeplaat uit IJmuiden (NL), in: Conflict in Contact, congresbundel , Poperinge, p. 49-54.
2018 Een dijk van een verdediging, Archeologisch onderzoek naar Nederlandse stellingen bij de Beatrixsluis te Nieuwegein (NL), in: Conflict in Contact, congresbundel , Poperinge, p. 41-48.
2018 Van bijvangst tot bijdrage, Determinatie vondsten van modern oorlogserfgoed in de VIA15, 82, 28 pp.
2018 Nog twee inspecties, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport  81, 20 pp.
2018 Arnhem – Coberco terrein, Determinatie van metalen voorwerpen, Military Legacy rapport 80, 18 pp.
2018 Game, Set en M34, Determinatie  van een onder de voormalige tennisbanen te Ockenburgh gevonden helm, Military Legacy rapport 79, 29 pp.
2018 Flevum op de kaart: Hoe zag het Romeinse militaire landschap er bij Velsen uit?,  in: B. Buizer e.a. (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied, z.pl. (Wormer), p. 47-53.
2018 Flevum op de kaart: Waarom kwamen de Romeinen naar Velsen?, in: B. Buizer e.a. (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied, z.pl. (Wormer), p. 40-46.
2018R. GeertsEen brug op het randje van de oorlog, Archeologisch onderzoek naar een Baileybrug in Arnhem-Zuid, in: A.V.A.J. Bosman, e.a. (red.), Strijdigheden 2, Congresbundel, Dordrecht, p. 19-23.
2018 Waar was het ook al weer?, Nederlands militair erfgoed in Zuid-Libanon, in: A.V.A.J. Bosman, e.a. (red.), Strijdigheden 2, Congresbundel, Dordrecht, p.12-18.
2018 Een verdedigingslinie bij Zevenaar, Waardering van een loopgraaf, Military Legacy rapport 78, 16 pp.
2018 Archeologische opgraving, Een dijk van een verdediging, Archeologisch onderzoek verbreding Beatrixsluis te Nieuwegein –Tweede Wereldoorlog vindplaats 1, 2 en 3, Sweco archeologische rapporten 2148, Rotterdam, 304 pp.
2018Waterschade, Determinatie van een opgebaggerde helm, Military Legacy rapport 77, 13 pp.
2018Dordt Open Museum, Advies tot herinrichting van Museum 40-45 Dordrecht, Military Legacy rapport 76, 25 pp.
2018Een sluis te ver, Archeologisch onderzoek naar WO2 resten op het Midden Sluis Eiland te IJmuiden, Military Legacy rapport 75, 84 pp.
2018Twee inspecties, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 74, 18 pp.
2018Een verdedigingslinie bij Angeren, Waardering van een ‘loopgraaf’, Military Legacy rapport 73, 16 pp.
2017Een ijzeren kribbeplaat uit IJmuiden, in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, Haarlem, p. 110-113
2017De restjes, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), ), Military Legacy rapport 72, 18 pp.
2017Kazematten, in: R.C.A. Geerts (red.), Natte voeten in de hoogwatergeul, Archeologisch onderzoek in Veessen-Wapenveld, ADC rapport 4444, Amersfoort, p. 227-238 en p.247-252.
2017De Franse bezetting van Nieuwegein? Archeologie van modern oorlogserfgoed nabij de Beatrixsluis, in: J. Wijnen (red.), Strijdigheden, congresbundel, Den Bosch.
2017Overwoekerd, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 71, 11 pp.
2017R. Geerts & D. SamEen brug te ver onderzocht, Archeologisch onderzoek in Stadsblokken-Meinerswijk, gemeente Arnhem, ADC Monografie 22, Amersfoort, 418 pp.
2017Een grote uitslag, Waardering van een Duitse bunker te Valkenburg (ZH), Inventariserend  onderzoek tijdens OCE begeleiding, Military Legacy rapport  70, 20 pp.
2017E. van GinkelOpgegraven strijd, Archeologie van de oorlog, Leiden/Den Bosch, 76 pp.
2017Beton bij Veessen, Waardering van vier Nederlandse kazematten, Military Legacy rapport 69, 23 pp.
2017Uit bed gerold, Determinatie van een metalen plaat uit Noord-Holland, Military Legacy rapport 68, 19 pp.
2016In de mist, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 67, 16 pp.
2016Scherpe piepers, Determinatie van twee KKM patronen uit Noord-Holland, Military Legacy Rapport 66, 17 pp.
2016M. Deege, E.J. van Ginkel & R. KwantDe Atlantikwall: gedeeld cultuur-toeristisch erfgoed, Dordrecht/Leiden, 71 pp.
2016In de hoek, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 65, 10 pp.
2016Tussen de netels, Waardering van een Duitse bunker te Valkenburg (ZH), Bouwhistorische opname, Military Legacy Rapport 64, 22  pp.
2016Langs de baan, Waardering van twee Duitse bunkers te Valkenburg (ZH), Inventariserend  onderzoek door middel van proefsleuven, Military Legacy Rapport 63, 24 pp.
2016In de bak, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 62, 12 pp.
2016Mag het ietsje meer zijn…?, Tussentijds determinatieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 61, 43 pp.
2016Het dak er af!, Documentatie van een Duitse bunker op het Midden Sluiseiland te IJmuiden, Military Legacy Rapport 60, 15 pp.
2016Archeologisch onderzoek verbreding Beatrixsluis te Nieuwegein – Tweede Wereldoorlog vindplaats 1, 2 en 3, Evaluatie- en selectierapport definitief onderzoek, Sweco rapport SWNL0194587, 44 pp.  ISSN 2468-4813
2016Without Big Bags, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 59, 15 pp.
2016J. BexArcheologisch onderzoek Verbreding Beatrixsluis – WO2 en NHW-locaties, Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, Grontmij Archeologische Rapporten 1617, Houten, 32 pp.
2016Bijdragen in: W. Hessing (red.), Programma van Eisen, Venlo Kazernekwartier – Fort van Venlo Fase 1, Gecombineerde OCE Opsporing en Archeologische Opgraving & Begeleiding, Amersfoort.
2016Romeinen in Velsen, in: A. Versloot (red.), De Romeinse kust, Handel en militaire strategie aan de Noordzee, Archeobrief 20, nr. 1,  19-20.
2016Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen, Leiden.
2016Mijn schild ende betrouwen …, Determinatie van een Nederlands infanterieschild uit Den Treek, Leusden, Military Legacy rapport 58, 18 pp.
2016Beton en sloot, Advies inzake de waardering van enkele bunkers en het opgraven van een sloot te Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 57, 23 pp
20166. Militair erfgoed: Determinatie van vondsten uit Vroenhoven, Riemst, in: Loopik, J. (red.), Riemst – Archeologie aan de Bloesemstraat, Een archeologische opgraving, VEC Rapport 33, Brugge, 47-129.
2016Big Bags Revisited, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 56, 17 pp.
2016W. van Goldsenhoven, S. Verdegem en J. Loopik5. Militair erfgoed, in: Loopik, J. (red.), Riemst – Archeologie aan de Bloesemstraat, Een archeologische opgraving, VEC Rapport 33, Brugge, 23-46.
2015Gewapend met erfgoed, Advies inzake Wet Wapens & Munitie, Military Legacy rapport 55, 14 pp.
2015Big bag tour, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 54, 13 pp.
2015Opgehoopt, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 53, 17 pp.
2015B.M.W. en de bevrijding van Elst, Determinatie van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 50, 26 pp.
2015E. van GinkelArcheologie van WOII: nog wat mijnen te ruimen?, Westerheem 64, nr. 3, 149-158.
2015Waar de oorlog begon…, Determinatie van vondsten uit mei 1940 uit Vroenhoven, gemeente Riemst (B), Military Legacy rapport 48, 150 pp.
2015Aanvullende afbeeldingen t.b.v. scriptie Yordi Marsman, Tankslag ’t Woold, Military Legacy rapport 47, 5 pp.
2014Bijdragen in: Loopik, J. (red.), Venlo-Blerick, Kazernekwartier, Een archeologische opgraving en begeleiding, ADC rapport 3626, Amersfoort.
2014Knopen tellen, Determinatie van vondsten uit Noord-Holland, Military Legacy Rapport ML 42, Dordrecht. 38 pp.
2014Tussen bomscherven en bestek, Determinatierapport van zeefvondsten uit Blerick, Military Legacy Rapport ML 40, Dordrecht. 34 pp.
2014Beutewaffen uit de bagger, Determinatierapport van een vondst uit Haarlem, Military Legacy Rapport ML 39, Dordrecht. 15 pp.
2014Velsen 2, Het onderzoek naar de Vroeg Romeinse basis in de periode 1945-2005, Military Legacy Rapport ML 38, Dordrecht. 3 delen.
2014E.J. van Ginkel, J.P.F. Verweij & W.B. WaldusDe archeologie van modern oorlogserfgoedADC rapport 3595, Amersfoort. 195 pp.
2014Helmen in Zelhem, Determinatierapport van vondsten bij vliegtuigberging, Military Legacy Rapport ML 36, Dordrecht. 26 pp.
2014(in voorbereiding) Waardering van WO2 vondsten uit Arnhem-Meinerswijk, Military Legacy Rapport ML 33, Dordrecht.
2014Victoire, Determinatie van een overwinningsmedaille uit WO I, Military Legacy Rapport ML 31, Dordrecht. 8 pp.
2013‘U bent net op tijd, want over een uur zou het begonnen zijn’, Risicoanalyse modern oorlogserfgoed in Dieren – Traverse, Military Legacy Rapport ML 29, Dordrecht. 42 pp.
2013Baggervondsten uit Gorinchem, Advies inzake de Wet Wapens & Munitie, Military Legacy Rapport ML 28, Dordrecht. 5 pp.
2013Waar was het ook al weer?, Nederlands militair erfgoed in Zuid-Libanon, Monumenten 34, nr. 6-7, 18-21
2013Determinatie van baggervondsten uit de Vecht, Military Legacy Rapport ML 26, Dordrecht. 27 pp.
2013M.C. DorstRomeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel, Een archeologisch onderzoek, Gemeente Dordrecht, plangebied Gezondheidspark, deellocaties Amnesty Internationalweg 7-9 en Karel Lotsyweg 21, Dordrecht Ondergronds 17, Dordrecht. 72 pp.
2013Beveren, Oost-Vlaanderen, België, WO1 materiaal beschrijving en analyse, Military Legacy Rapport ML 24, Dordrecht. 17 pp.
2013Een kuil aan het strand, Opgraving van een stuk tankmuur bij Katwijk (ZH), Military Legacy Rapport ML 23, Dordrecht. 54 pp.
2013Tussen de Rails door, Bureauonderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog op een goederen-emplacement, Military Legacy Rapport ML 22, Dordrecht. 32 pp.
2013Drakentanden in Delft-Zuid, Bureauonderzoek en waardering van een antitankversperring uit de Tweede Wereldoorlog, Military Legacy Rapport ML 21, Dordrecht. 60 pp.
2012Controle kwaliteit rapport archeologische begeleiding De Weverij, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 444, Woerden. 4 pp.
2012Controle kwaliteit PvE IVO Lange Blokweg Sportcentrum, Zierikzee, Gemeente Schouwen(Z), TML notitie 449, Woerden. 4 pp.
2012Controle kwaliteit Evaluatieverslag het Bolwerk, Gennep, Gemeente Gennep (L), TML notitie 450, Woerden. 4 pp.
2012Controle kwaliteit rapport Bureauonderzoek en IVO-O (karterende fase) Pompgebouw Moersaatsenweg, Vierpolders, Gemeente Brielle (ZH), TML notitie 455, Woerden. 4 pp.
2012Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg, RMB-Notitie 1015, Woerden. 5 pp.
2012Controle kwaliteit rapport Bureauonderzoek en IVO-O Ringweg, Oosterland, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 458, Woerden. 3 pp.
2012Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-O St. Catharijnehof, Brielle (ZH), TML notitie 459, Woerden. 3 pp.
2012Controle kwaliteit PvE IVO-P plangebied Tureluur, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 465, Woerden. 4 pp.
2012Controle kwaliteit PvE AB, protocol proefsleuven plangebied Mosselboomgaard, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 466, Woerden. 5 pp.
2012Controle kwaliteit Bureauonderzoek plangebied Tureluur, deelgebied 10, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 467, Woerden. 4 pp.
2012Controle kwaliteit Bureau- en booronderzoek plangebied Moolweg 9-11, Ellemeet, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 468, Woerden. 3 pp.
2012Controle 2e concept opgravingsrapport Brielle Piek, TML notitie 477, Woerden 10 pp.
2012Second Opinion onderbouwing grenzen archeologisch rijksmonument Archeologiepark, Leidsche Rijn, TML notitie 479, Woerden, 5 pp.
2012Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O plangebied Oude Haven, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 487, Woerden. 4 pp.
2012Determinatie Romeinse munt, TML notitie 489, Woerden. 4 pp.
2012Controle kwaliteit Bureau- en booronderzoek plangebied Moolweg 9-11, Ellemeet, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 496, Woerden. 3 pp.
2012Aqua Pulca, Het onderzoek naar vondsten uit de Romeinse tijd, Gezondheidspark Dordrecht, gemeente Dordrecht, TML Rapport 245, Woerden. 64 pp.
2012J. RoefstraGreek pottery in the abbey at Egmond, Talanta, Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society 42-43 (2010-2011), 169-176.
2012Programma van Eisen Archeologische Begeleiding protocol opgraven, Walbreukergraaf, Roermond, Woerden.
2012Sporen uit de Tweede Wereldoorlog, Transportriool Zutphen-Lochem, deel Lochem, Military Legacy rapport 18, Dordrecht. 37 pp.
2012Research Agenda, Ammaia, Portugal, TML rapport  168, Woerden. 53 pp.
2012Sporen uit de Tweede Wereldoorlog, Proefsleuvenonderzoek te Rijsbergen (NB), Military Legacy Rapport 19, Dordrecht. 25 pp.
2012Programma van Eisen IVO proefsleuven, Drempt Kerkstraat 87, BAAC-project A-12.0368, Den Bosch.
2012Programma van Eisen Archeologische Begeleiding protocol proefsleuven, Borne Bornsebeek Stapstenen deelgebied 4, BAAC-project A-12.0378, Den Bosch.
2012Programma van Eisen Boekel, plangebied Centrum-Oost, BAAC-project A-12.0363, Den Bosch.
2012Programma van Eisen Haaren, plangebied Langeweg 47, BAAC-project A-12.0362, Den Bosch.
2012J.   LenderingEdge of Empire, Rome’s Frontier on the Lower Rhine, Rotterdam, 193 pp.(ISBN   978-94-90258-05-4).
2012Kleine Steine – große Wirkung, in: M. Trier & F. Naumann-Steckner, Zeittunnel, 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Keulen, 94-95.
2012Programma van Eisen Nieuwegein, plangebied Groningenhaven 5-7, BAAC-project A-12.0340, Den Bosch.
2012“…castello cui nomen Flevum”, Romeinen en Velsen, Westerheem 61, no. 6, 357-369.
2012J.   RoefstraEen raadselachtige scherf uit de abdij van Egmond, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2011, Haarlem, 88-89.
2012Roze make-up uit een Romeinse militaire basis, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2011, Haarlem, 90-92.
2011Second Opinion Nieuw Valkenburg, TML, Woerden, 6 pp.
2011Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O Hoofddijk 2, Zwartewaal, gemeente Brielle, TML notitie 348, Woerden. 3 pp.
2011Controle kwaliteit PvE IVO-P (proefsleuvenonderzoek) Plangebied   Grippensteinschestraat, Velp, gemeente Grave (N-B), TML notitie 355, Woerden. 3 pp.
2011Waardering van WO2 vondsten van Vliegkamp Valkenburg Z.H., TML rapport 198, Woerden. 14 pp.
2011Een Romeinse Engel in Groningen, Een gouden Middeleeuwse ring met Romeinse gem, TML rapport 199, Woerden. 28 pp.
2011Determinatie van WO2 vondsten van Vliegkamp Valkenburg Z.H., TML rapport 200, Woerden. 71 pp.
2011Keulen archeologisch doorkruist, nieuwsbericht op website www.the-missinglink.nl, Woerden, 2 pp.
2011Zoek je mot? Kennis en kunde in de archeologie van strijdtonelen, in G. de Laat (red.), Onderzoek van de Tweede Wereldoorlog, Raakvlak van herinnering, historie en archeologie?,   Congresbundel Nationaal Monument Kamp Vught 10 april 2011, Vught, 33-38.
20113.2.7 Gemmen, in: J. Berthold,   D. Hupka, F. Kempken & R. Nehren (red.), Ausgrabungen im Rahmen des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn KölnKurt-Hackenberg-Platz und Domhof Abschlussbericht, Keulen, 202-209.
2011PvE archeologische begeleiding persleiding Lochem-Zutphen (deel Zutphen), TML rapport 209, Woerden. 25 pp.
2011M.C. DorstAvé Dordracum, Romeinen aan de Dubbel (1), Oud-Dordrecht   29, nr. 1, 51-60.
2011Cruciale vindplaats Velserbroek B6 eindelijk ontsloten, nieuwsbericht op website www.the-missinglink.nl, Woerden, 2 pp.
2011Wetenschappelijk eindverslag NWO Odyssee-Programma, kortlopend project Het Vroeg-Romeinse havenfort Velsen 2 (Noord-Holland), Een integrale analyse van landschap, sporen en vondsten, TML notitie   395, Woerden. 10 pp.
2011Velsen 2, Het onderzoek naar de Vroeg Romeinse basis in de periode 1945 – 2005 Rapportage van het kortlopend project in het kader van het door NWO gefinancierde Odyssee programma, TML rapport 211,   Woerden. 3 delen.
2011Metal detecting as a remote sensing survey technique, Radio-Past, Ammaia (Portugal), TML rapport 216, Woerden. 20 pp.
2011Bureauonderzoek Atlantikwall Katwijk, TML rapport 217, Woerden. 85 pp.
2011Controle kwaliteit PvE IVO-P plangebied Klein Varnebroek, Heiloo, TML notitie 409, Woerden. 8 pp.
2011Controle kwaliteit verwerking opmerkingen Evaluatierapport Het Klavier, Aarle-Rixtel, TML notitie 410, Woerden. 4 pp.
2011W.J. BosmanVelserbroek B6, Een offerplaats gedurende de Romeinse tijd, TML rapport 227, Woerden. 180 pp.
2011Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O plangebied Over de Voorst 4-6, Gassel, TML notitie 412, Woerden. 3 pp.
2011J. de JongQuick scan van vervolgmaatregelen Bleizo, gemeente Lansingerland, TML notitie 414, Woerden. 11 pp.
2011Wijzigingsdocument rapport verwachting/beleidskaart, gemeente Peel & Maas, TML notitie 438, Woerden. 10 pp.
2011Controle kwaliteit rapport archeologische begeleiding Martinushof, Gennep, Gemeente Gennep (L), TML notitie 441, Woerden. 3 pp.
2011Een Romeinse munt uit Swalmen, Maas- en Swalmdal Jaarboek 2011, 46-49. 4 pp.
2011M.C. DorstAvé Dordracum, Romeinen aan de Dubbel (2), Oud-Dordrecht 29, nr. 2, 126-135.
2011Granaathulzen uit Venlo TPN, in: D.A. Gerrets en E. Jacobs (red.), Boeren in de marge, Een middeleeuwse ontginningsenclave op het zand bij Grubbenvorst,  ADC rapport 2108, Amersfoort. 201-215. 15 pp.
201122 De gem, in: Y. Eijskoot, O. Brinkkemper en T. de Ridder (red.), Vlaardingen-De Vergulde Hand-West, Onderzoek van archeologische resten van de middenbronstijd tot en met de late middeleeuwen, RAM 200, 455-462.
2010Controle kwaliteit PvE IVO proefsleuven Waterpark Dommelsvoort, gemeente Cuijk (NB), RMB notitie 0910, Woerden. 5 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport St. Jansvoort, Gassel, Grave (NB), Past2Present notitie 541, Woerden.4 pp.
2010Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 9. Teil, Die Goldgemme, UGent /Past2Present rapport 508,   Gent/Woerden, 7 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Ruimte voor Ruimte, zes locaties, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie   542, Woerden. 5 pp.
2010Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 10. Teil, Ein Gemmenabdrück in Ton, UGent /Past2Present   Bericht 509, Gent/Woerden, 7 pp.
2010Second Opinion Bestemmingsplantekst en PvE Archeologische Begeleiding, Bolwerk, Gennep, gemeente Gennep (L), Past2Present   notitie 543, Woerden. 4pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren, Hoeve 7, Gassel, Grave (NB), Past2Present notitie 544, Woerden.3 pp.
2010Controle kwaliteit IVO proefsleuven, Kloosterweg 2, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie 545, Woerden. 4 pp.
2010Controle   kwaliteit Opgraving Burg. Van Hultenstraat, Haps, gemeente Cuijk (NB), RMB notitie 1002, Woerden. 4 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren, Achterdijk, Vierpolders, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie 546, Woerden. 4 pp.
2010Controle kwaliteit IVO Aanvullend karterend boren, Sportpark Waardenburg, Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie   547, Woerden. 4 pp.
2010Second Opinion financieel plan Gate Gent (B), Past2present notitie 548, Woerden. 3 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek Schouwen-Duiveland (Z) – Nieuwerkerk, Oude Noordstraat 9, Past2present notitie 549, Woerden. 4 pp.
2010Militair archeologisch erfgoed te Valkenburg ZH, Een historisch overzicht en verwachtingsmodel, Past2Present rapport 510, Woerden, 75 pp.
2010Archeologische verwachtingskaart gemeente Maasdonk, Past2Present rapport 511, Woerden. 68 pp.
2010S. van Roode, B.   GoudswaardReverse Archaeology®: slimme archeologie, Archeobrief 2010-1, 16-21.
2010Archeologische verwachtingskaart gemeente Bloemendaal, Past2Present rapport 512, Woerden. 100 pp.
2010W. de   Clercq, J. HoevenbergRomeinendag – Journee d’archeologie Romaine, Jaarlijks Belgisch congres voor   Romeinse Archeologie, congresbundel, Louvain-la-Neuve. 1-124.
2010Controle kwaliteit PvE IVO Proefsleuven Herstructureringslocatie Buyse, Zierikzee, Past2Present rapport 554, Woerden. 4 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO Boren Locatie Reede-Fregat-G.J.v/dBoogerdweg, Brielle, Past2Present rapport 555, Woerden. 4 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO proefsleuven, Gildestraat, Holthees, gemeente Boxmeer (NB), RMB notitie 1006, Woerden. 5 pp.
2010Controle Programma van Eisen Grave (NB) – Gassel, Heihoekseweg 3, Past2Present notitie 557, Woerden. 4 pp.
2010Noodzaak   onderzoek te Velddriel en Ammerzoden, gemeente Maasdriel (Gld), RMB notitie 1007, Woerden. 5 pp.
2010Controle   kwaliteit Evaluatierapport IVO proefsleuven Grave (NB), Hofplein, Past2Present notitie 558, Woerden. 4 pp.
2010Onderbouwing van selectiekeuzes Hofplein, Grave, TML notitie 262, Woerden. 3 pp.
2010Roma in Vlaardingen, Een Romeinse gem uit De Vergulde Hand, Vlaardingen, TML rapport 171, Woerden. 15 pp.
2010Determinatie van vondsten van WO 2 materiaal van de voormalige Airstrip B.82 bij Keent (NB), TML rapport 177, Woerden. 23 pp.
2010Controle   kwaliteit Programma van Eisen Plangebied Hart van Grave,  Gemeente Grave (N-B), TML notitie 296, Woerden. 4 pp.
2010Controle kwaliteit IVO proefsleuvenonderzoek Kloosterweg 2, Brielle, Gemeente Brielle (Z-H) , TML notitie 295, Woerden. 4 pp.
2010J.   LenderingDe rand van het Rijk. De Romeinen en de Lage Landen,   Amsterdam. 336 pp. (ISBN 9789025367268)
2010Notitie archeologische begeleiding kabelbaan, Floriadeterrein, gemeente Venlo, TML notitie 301, Woerden. 19 pp.
2010PVE De Kreken fase II – IVO proefsleuven vindplaats 17, Poeldijk, gemeente Westland (Z-H), Woerden. 25 pp.
2010Controle kwaliteit IVO proefsleuven, Jodenpaadje, Boxmeer, gemeente Boxmeer (NB), RMB notitie 1010, Woerden. 5 pp.
2010PVE De Smis – Archeologische Begeleiding, Bladel, gemeente Bladel (N-Br), Woerden. 18 pp.
2010Controle kwaliteit DO Trade Port Noord, fase II, Venlo (L), TML notitie 313, Woerden. 5 pp.
2010PVE IVO proefsleuven & Archeologische Begeleiding Valburgseweg 16-20, Elst, gemeente Over-Betuwe (Gld), Woerden. 25 pp.
2010Controle kwaliteit IVO proefsleuvenonderzoek Houten – Castellum, Gemeente Houten (U), TML notitie 315, Woerden. 11 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO booronderzoek Meisevoort 5, Gassel, Gemeente Grave (NB), TML notitie 316, Woerden. 4 pp.
2010Verslag sloopbegeleiding en bouwhistorische opname Maaskade, Venlo (L), TML notitie 319, Woerden. 9 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O Steegsenhofseweg 1, Grave, Gemeente Grave (NB), TML notitie 324, Woerden. 3 pp.
2010PVE IVO proefsleuven & Opgraving Weverskade 60, Maassluis, gemeente Maassluis (Z-H), Woerden. 26 pp.
2010Controle kwaliteit IVO-O (Booronderzoek) Plangebied Grippenstenschestraat, Velp, gemeente Grave (N-B), TML notitie   327, Woerden. 3 pp.
2010Controle kwaliteit IVO-O (Booronderzoek) Plangebied De Weverij, Kerkhof 3, Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML   notitie 332, Woerden. 5 pp.
2010Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O Ottersumseweg, Ottersum, TML notitie 333, Woerden. 3 pp.
2010Determinatie WO 2 granaathulzen Venlo TPN, TML rapport 191, Woerden. 15 pp.
2010J.   RoefstraEen raadselachtige scherf uit de Abdij van Egmond, Archeologische Kroniek Noord-Holland over 2009, Haarlem, 84-86.
2009Controle rapport Bureauonderzoek & IVO Gennep (L) – Zelder, Ven-Zelderheide, Past2Present notitie 500,Woerden. 3 pp.
2009Controle kwaliteit IVO proefsleuven rapport Cuijk (NB) – Haps, Burg. Van Hultenstraat, RMB notitie 0904, Woerden. 3 pp.
2009K. LeijnseArcheologische verwachtingskaart gemeente Epe, Past2Present-ArcheoLogic rapport 474, Woerden. 29 pp.
2009Controle conceptrapport Bureauonderzoek en IVO (boren) Grave (NB) – Escharen, Beersemaas weg, Past2Present notitie 501, Woerden. 3   pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase rapport Cuijk (NB) – Katwijk   – Havenlaan, RMB notitie 0905. Woerden. 3 pp.
2009R. IsarinProgramma van Eisen, Leiden Sterrenwachtlaan – Kaiserstraat, Crevasse advies, Kockengen. 15 pp.
2009Controle Programma van Eisen Grave (NB) – Gassel, Heihoekseweg 3, Past2Present notitie 502, Woerden. 4 pp.
2009PvE IVO Proefsleuven, Cuijk Grotestraat 19-21 (Laat Romeinse gracht), Past2Present, Woerden. 21 pp.
2009Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie Gemeente Oisterwijk, Past2Present Rapport 503, Woerden, 45 pp.
2009Archeologische verwachtingskaart gemeente Maasgouw, Past2Present rapport 503, Woerden. 34 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek rapport Gennep (L) – Ottersum, Looiseweg, Past2Present notitie 504, Woerden. 3 pp.
2009Controle Programma van Eisen Schouwen-Duiveland (Z) – Renesse-Scharendijke, Recreatieverdeelweg en Lange Moermondseweg, Past2Present notitie 505, Woerden. 3 pp.
2009Controle kwaliteit IVO (boren) rapport Schouwen-Duiveland (Z) – Oosterland, Lange Achterweg en St. Joostdijk, Past2Present notitie 506, Woerden. 3 pp.
2009PvE Archeologische Begeleiding, Cuijk Grotestraat 19-21 (Laat Romeinse gracht), Past2Present, Woerden. 18 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boringen rapport Cuijk (NB) – Cuijk, Boomkwekerij Ebben, RMB notitie 0906. 4 pp.
2009Controle PvE proefsleuven Grave (NB) – Oud-Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 509, Woerden. 3 pp.
2009W. de Clercq, J. HoevenbergRomeinendag – Journee d’archeologie Romaine, Jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse Archeologie, congresbundel, Brussel. 1-138.
2009Bureauonderzoek granaathulzen Venlo, Archeologic-Rapportage   121, Woerden. 15 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO rapport Gennep (L), Gennep-Goch project Fietspad N291, Past2Present notitie 512, Woerden.5 pp.
2009H. van Londen, T. de RidderHet West-Nederlandse kustgebied in de Romeinse tijd, hoofdstuk 15 van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, 30 pp., www.noaa.nl
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek Grave (N-B), Hoeve 7, Gassel,   Past2Present notitie 513, Woerden.3 pp.
2009Controle kwaliteit IVO proefsleuven Gravenhof – Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 514, Woerden. 3   pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boringen Recreatieverdeelweg Renesse-Scharendijke en Tracé Lange   Moermondseweg, gemeente Schouwen-Duiveland (Z) ,Past2Present notitie 515, Woerden.3 pp.
2009Onderzoeksvragen opgraving en/of archeologische begeleiding Gravenhof – Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 516, Woerden. 4 pp.
2009Beoordeling Bureauonderzoek en Plan van Aanpak Laarakkersche Waterleiding, gemeente Cuijk, RMB notitie 0907, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit concept IVO rapport Grave (NB) – Velp, Pastorieweg, Past2Present notitie 517, Woerden.3 pp.
2009Controle kwaliteit bureauonderzoek De Vrijburg – Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 519, Woerden.3 pp.
2009Controle kwaliteit bureauonderzoek Sint Joostdijk 36-50 – Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 520, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit bureauonderzoek & IVO boringen Kloosterweg – Brielle, gemeente Brielle, Past2Present notitie 521, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit concept Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Grave (NB) – Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 522, Woerden.3 pp.
2009Archeologie: Onderzoek gestart naar tweede Romeinse fort in Velsen, Monumenteel, Monumentenzorg en Archeologie Velsen 7, 2. 1 pp.
2009Controle kwaliteit concept IVO-proefsleuven rapport Grave (NB) –Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 525, Woerden.3 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO (boren) rapport Bollaarsdijk, Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2Present Notitie 526, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Grave (NB),   Tolschestraat-Zaalheuvelweg, Past2Present notitie 527, Woerden.4 pp.
2009Controle   kwaliteit Programma van Eisen IVO (proefsleuven) sportschool Van Unen   Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2Present   Notitie 528, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit Quick Scan archeologie aanleg fietspad Gennep – Ottersum, gemeente Gennep (L), Past2Present notitie 529, Woerden. 3 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Gennep (L), deelgebieden B en D industrieterrein B en D, gemeente Gennep, Past2Present notitie 530, Woerden.4 pp.
2009Controle kwaliteit bureauonderzoek Oostkenshil – Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 531, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boringen rapport Cuijk (NB) – St. Agatha, Waltersbos 1, RMB notitie 0908, Woerden. 3 pp.
2009Controle kwaliteit IVO booronderzoek Sint Joostdijk 36-50 – Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 532, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit PvA bureauonderzoek en IVO boren plangebied Buyse, Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Past2Present notitie 533, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boren planbgebied Buyse, Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Past2Present notitie 535, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO karterend boren rapport Steenstraat, Boxmeer (NB), RMB notitie 0909, Woerden. 3 pp.
2009Controle kwaliteit IVO opwaterfase Oosterschelde Cauwersinlaag, Gemeente Schouwen-Duiveland, Past2Present notitie 536, Woerden. 4 pp.
2009Controle kwaliteit concept Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Camping Bruinsbergen, Escharen, Grave (NB), Past2Present notitie 537, Woerden.4 pp.
2009Plankaart aanleg CO 2 leiding ten oosten van Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie 538, Woerden. 5 pp.
2009Second Opinion IVO proefsleuven Hoofdstraat/Kasteelstraat, Heijen, gemeente Gennep (L), Past2Present notitie 540, Woerden. 6pp.
2008Selectiebeleid Gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 465, Woerden.
2008Onderzoeksvragen archeologie plangebied Loovelden te Huissen, Past2Present-ArcheoLogic notitie 263, Woerden, 4 pp.
2008Selectiebeleid Gemeente Brielle, Past2Present-ArcheoLogic rapport 492, Woerden, 72 pp.
2008Selectieadvies archeologie Poeldijk Westhof fase II, Past2Present-ArcheoLogic notitie 273, Woerden, 9 pp.
2008Selectiebeleid Gemeente Boxmeer, Past2Present-ArcheoLogic rapport 504, Woerden, 72 pp.
2008Controle kwaliteit rapport proefsleuven plangebied Loovelden te Huissen, Past2Present-ArcheoLogic notitie 280, Woerden, 9 pp.
2008Bureauonderzoek Granaathulzen uit Zeeland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 666, Woerden, 16 pp.
2008Onderzoeksvragen archeologie plangebied Wijk bij Duurstede – De Geer II, Past2Present-ArcheoLogic notitie 283, Woerden, 8 pp.
2008Bureauonderzoek Wormerveer – Noordeinde, gemeente Zaanstad, Past2Present-ArcheoLogic rapport 514, Woerden, 16 pp.
2008Archeologische thema’s Houten, Past2Present-ArcheoLogic   notitie 286, 8 pp.
2008Archeologische thema’s Vrachelen, gemeente Oosterhout, Past2Present-ArcheoLogic notitie 287, 6 pp.
2008Beoordeling concept-rapport Cuijk Heeswijkse Kampen opgraving vindplaats 4 en 7, Past2Present-ArcheoLogic notitie 302, 6 pp.
2008Selectieadvies Noordweg 16, Wateringen, gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic notitie 311, 6 pp.
2008Beoordeling 2e concept Plangebied Houten-Hofstad, Terrein 16, Castellum Oost; een archeologische begeleiding, PIR 19, Woerden, 2 pp.
2008Beoordeling TPN deelgebied 3, WML waterleiding tracé, gemeente   Venlo, Past2Present-ArcheoLogic notitie 326, 3 pp.
2008Beoordeling Plangebied Piek, Vierpolders, gemeente Brielle, Past2Present-ArcheoLogic notitie 328, 6 pp.
2008Beoordeling rapport Plangebied Almere Poort 4E-Europakwartier, vindplaats 11, gemeente Almere; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, PIR 21, Woerden, 2 pp.
2008Beoordeling IVO en archeologische begeleiding Maasboulevard, Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic notitie 342, 3 pp.
2008Beoordeling Bureauonderzoek en IVO Rooth 19, gemeente Maasbree, Past2Present-ArcheoLogic notitie 343, 4 pp.
2008Programma van Eisen opgraving grafveld Vindplaats 8 Arnhem-Schuytgraaf, ArcheoLogic rapport 526, Woerden, 34 pp.
2008Bijlage Selectiebeleid Brielle, Past2Present-Archeologic rapport 516, 72 pp.
2008Bijlage Selectiebeleid Boxmeer, Past2Present-Archeologic   rapport 531, 75 pp.
2008Beoordeling IVO proefsleuven, Venlo Oude Berkt, Trade port Noord, Past2Present-ArcheoLogic notitie 359, 8 pp.
2008‘Typisch Boxmeer’, Bijlage beleid Boxmeer, Past2Present-Archeologic notitie 363, 13 pp.
2008Beoordeling Opgraving Arnhem – Schuytgraaf vindplaats 7, Past2Present-ArcheoLogic notitie 364, 4 pp.
2008Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 6. Teil, Ugent/Past2Present-ArcheoLogic rapport 538, Gent/Woerden, 5 pp.
2008Koninklijke erkenning van reenactment, Momentum 2, nr. 2, 28-30.
2008Controle PvE opgraving Cuijk-Messemaker, Past2Present-Archeologic notitie 371, 2 pp.
2008Controle evaluatierapport opgraving Venlo verbreding Heierhoeveweg, Past2Present-Archeologic notitie 372,   3 pp.
2008Controle draaiboek Oosterhout Vrachelen 4 IVO proefsleuven, Past2Present-Archeologic notitie 373, 3 pp.
2008Controle evaluatierapport opgraving Venlo Floriade deelgebied 7, terrein A,B,D en F, Past2Present-Archeologic notitie 374, 3 pp.
2008Controle PvE IVO proefsleuven Zierikzee Karnemelksvaart, Past2Present-Archeologic notitie 380, 3 pp.
2008Controle evaluatierapport IVO proefsleuven Boxmeer Steenstraat, Carmelveste, Past2Present-Archeologic notitie 384, 3 pp.
2008K. LeijnseArcheologische verwachtingskaart Son & Breugel, Past2Present-ArcheoLogic rapport 543, Woerden. 27 pp.
2008MER Randstad-Noordring 380Kv, een archeologische meetlat, Past2Present-ArcheoLogic rapport 547, Woerden. 19 pp.
2008Archeologische verwachtingskaart gemeente Oisterwijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 548, Woerden. 29 pp.
2008Controle conceptrapport begeleiding Brielle Turfkade 53, Past2Present-Archeologic notitie 396, 3 pp.
2008Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der   Ausgrabungen 7. Teil, Ugent/Past2Present-ArcheoLogic rapport 554,Gent/Woerden, 7 pp.
2008Archeologische verwachtingskaart gemeente Brielle, Past2Present-ArcheoLogic rapport 555, Woerden. 35 pp.
2008Archeologische verwachtingskaart gemeente Epe, Past2Present-ArcheoLogic rapport 558,   Woerden. 31 pp.
2008S.M. van   RoodeDe Gemeentelijke Onderzoeksagenda Hardenberg, Past2Present-Archeologic rapport 562, 25 pp.
2008Controle conceptrapport IVO Grave (NB) – Oud-Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 422, 4 pp.
2008Controle rapport IVO Boxmeer (NB) – Beugen, Brouwersstraat, Past2Present notitie 425, 3 pp.
2008Onderzoeksvragen ten behoeve van de Gemeentelijke   Onderzoeksagenda Archeologie Hardenberg, Past2Present notitie 428, 4 pp.
2008Archeologische verwachtingskaart gemeente Boxmeer, Past2Present rapport 560, Woerden. 43 pp.
2008Controle conceptrapport IVO Grave (NB) – Oud-Velp,   Schoolstraat, Past2Present notitie 437, 4 pp.
2008Inventarisatie Archeologische Monumenten Zorg in   Vlaanderen, Past2Present notitie 438, 4 pp.
2008Controle conceptrapport IVO Gennep (L) – Heijen,   Hoofdstraat/Kasteelstraat, Past2Present notitie 441, 4 pp.
2008Beoordeling Romeinse sporen in vindplaats Brielle-Piek, Past2Present notitie 445, 8 pp.
2008De Gemeentelijke Onderzoeksagenda Epe, Past2Present-Archeologic rapport 564,   Woerden, 25 pp.
2008Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 8. Teil, Ugent/Past2Present rapport 566, Gent/Woerden, 7 pp.
2008Controle conceptrapport IVO Grave (NB) – Escharen,   Beerschemaasweg – Graafschedijk, Past2Present notitie 447, 3 pp.
2008Archeologisch bureauonderzoek plangebied Blok en Onderneming te Nieuwerkerk aan den IJssel,   Past2Present rapport 568, Woerden, 19 pp.
2008S.M. van   RoodeArcheologie beleid, Praktijkreeks Cultureel Erfgoed, Sdu Den Haag.
20082.5 Tweede Wereldoorlog, 5.8 Stellingen uit de Tweede Wereldoorlog & Bijlage A, in: T. Hamburg & T. Goossens (red.), Prehistorie tussen de loopgraven,   Nederzettingssporen en aardewerkcomplexen in Bennekom-Streekziekenhuis uit de midden-bronstijd tot de midden-ijzertijd, ca. 1500 tot 500 v.Chr., Archol rapport 81, Leiden, 26 van 115 pp.
2007Selectieadvies Medemblik Schepenwijk II, Past2Present-ArcheoLogic notitie 54, Woerden.
2007Tongeren: Ambiorix op de Grote Markt, Romeinen in de Lage Landen, in: H. Pleij & W. Blockmans, Plaatsen van herinnering, Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm, Amsterdam, 48-59.
2007Opkrassen! Het oudste alfabet van Nederland gevonden in Velsen, Momentum 1, nr. 1, 12-18.
2007Kerkring, Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland, PIR 4, Woerden, 1-2.
2007Kenniswinst & Kennislacunes in Houten, Past2Present-ArcheoLogic notitie 57, Woerden.
2007M.C. KenemansBestek opgraving Heeswijkse Kampen vindplaats 4, deelgebieden A en B, gemeente Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 391, Woerden, 73 pp.
2007Tweede mening Kerkring 47, Nieuwerkerk, Past2Present-ArcheoLogic notitie 69,Woerden
2007M.C. KenemansBestek opgraving Heeswijkse Kampen vindplaats 7 – bedrijventerrein, gemeente Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 418, Woerden, 75 pp.
2007PvE Graafschedijk, Escharen, Grave, PIR 5, Woerden, 1-3.
2007Bureauonderzoek J.W.H. Hamilton of Silvertonhill, Past2Present-ArcheoLogic rapport 666, Woerden, 25 pp.
2007Camping Juliana, Renesse, Schouwen-Duiveland, PIR 6, Woerden, 1-2.
2007Poeldijk Westhof  vindplaats B, PIR 7, Woerden, 1-5.
2007M. Corbiau, W. de Clercq & J. Hoevenberg (red.)Journee d’archeologie Romaine – Romeinendag, jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse archeologie, congresbundel, Namen, 1-117.
2007Onderzoeksthema’s Houten Monument 16, PIR 8, Woerden, 1-8.
2007S.M. van RoodeWat willen we eigenlijk met ons erfgoed?, Archeologisch selectiebeleid in de praktijk, Ruimte 14, nr. 3, 8-9.
2007Advies vestingwerken Grave, Past2Present-ArcheoLogic notitie 90, Woerden.
2007De Louwstraat, Schaijk, PIR 9, Woerden, 1-2.
2007IJmuiden Zeeweg Binnenhaven, PIR 10, Woerden, 1-2.
2007PvE Opgraving Schuytgraaf 7 centrum, uitbreiding velden 22 & 24, Past2Present-ArcheoLogic rapport 417, Woerden, 22 pp.
2007Advies Dapperstraat Haamstede, Past2Present-ArcheoLogic notitie 130, Woerden, 5 pp.
2007Advies bureauonderzoek Molenweg, Lange Achterweg en St. Joostdijk, Oosterland, Past2Present-ArcheoLogic notitie 133, Woerden, 5 pp.
2007Advies bureauonderzoek & IVO Nieuwstraat, Oosterland, Past2Present-ArcheoLogic notitie 139, Woerden, 4 pp.
2007Glyptik, Die Gemmen von der Grabung Kurt-Hackenberg-Platz in Köln (FB 2004.001), in: F. Kempken e.a., Jahresbericht der Ausgrabungen am KHP 2006, Keulen, Anhang, 8 pp.
2007S.M. van RoodeSelectiebeleid Gemeente Dalfsen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 421, Woerden, 80 pp.
2007S.M. van RoodeWaardering voor het verleden, Selectiebeleid in de praktijk, Archeobrief 2007-3, 14-17.
2007e.a.8. Het vondstmateriaal, in: Jansma, E, T. de Groot & J.-M.A.W. Morel, Een Romeinse Rijnaak, gevonden in Utrecht-De Meern: resultaten van het onderzoek naar de platbodem ‘De Meern 1’, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 144, Amersfoort, 175-256.
2007S.M. van RoodeSelectiebeleid Gemeente Culemborg, Past2Present-ArcheoLogic rapport 437, Woerden, 105 pp.
2007M.C. KenemansProgramma van Eisen proefsleuvenonderzoek Poeldijk Westhof Fase II, gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 441, Woerden, 21 pp.
2007S.M. van RoodeNotitie milieuonderzoeken, Past2Present-ArcheoLogic notitie 178, Woerden, 3 pp.
2007Rapportage uitwerking loopgraaf Bennekom, Past2Present-ArcheoLogic rapport 446,   Woerden, 32 pp.
2007M.C. Kenemans & K. LeijnseStartdocument Initiatieffase Meers, Past2Present-ArcheoLogic rapport 449, Woerden, 21 pp.
2007Letters in een Romeins kamp, Het oudste alfabet van Nederland gevonden in Velsens bodem, Velisena 16, 1-8.
2007S.M. van RoodeSelectiebeleid Gemeente Hardenberg, Past2Present-ArcheoLogic rapport 455, Woerden.
2007Beoordeling rapportage Rijnfront Oegstgeest – BAAC 05-346, Past2Present-Past2Present-ArcheoLogic notitie 205, Woerden, 11 pp.
2007Beoordeling PvE Boxmeer-Steenstraat, Past2Present-ArcheoLogic notitie 218, Woerden, 4 pp.
2007Beoordeling toelichting archeologische verwachtingskaart gemeente Hardenberg, Past2Present-ArcheoLogic notitie 239, Woerden, 4 pp.
2006Bureauonderzoek Vianen Hagestein, Past2Present-ArcheoLogic rapport 321, Woerden.
2006Second Opinion Velp-Elsweiden, Past2Present-ArcheoLogic rapport 325, Woerden.
2006R. IsarinBeratung zur Geoarchäologie der Rinne am Köln – Kurt Hackenberg Platz, Past2Present-ArcheoLogic rapport 328, Woerden.
2006Second Opinion Velp-Looierstraat, Past2Present-ArcheoLogic rapport 329, Woerden.
2006Onderzoeksvragen Selectiebeleid Gemeente Rheden, Past2Present-ArcheoLogic rapport 330, Woerden.
2006Programma van Eisen Opgraven & Beschermen Boxmeer-Sterckwijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 333, Woerden.
2006Bureauonderzoek Werkhoven, Past2Present-ArcheoLogic rapport 335, Woerden.
2006W. de Clercq & J. Hoevenberg (red.)Romeinendag – Journee d’archeologie Romaine, jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse archeologie, congresbundel, Gent, 1-112.
2006Plan van Aanpak Opgraven & Beschermen Boxmeer-Sterckwijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 340, Woerden.
2006Advies naam Woonzorgas Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic   notitie 12, Woerden.
2006Programma van Eisen Opgraven Houten Hofstad-Castellum, Past2Present-ArcheoLogic rapport 343, Woerden.
2006S.M. van RoodeSelectieadvies Odijk Kodaklocatie, Past2Present-ArcheoLogic   notitie 22, Woerden.
2006Bureauonderzoek Houten Monument 16, Past2Present-ArcheoLogic rapport 350, Woerden.
2006Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 4. Teil, Past2Present-ArcheoLogic rapport 352, Woerden.
2006Romeinse Gemmen uit Leidsche Rijn, Past2Present-ArcheoLogic rapport 353, Woerden.
2006Archeologische thema’s Holy, Vlaardingen, Past2Present-ArcheoLogic notitie 24, Woerden.
2006Maatregelenplan Cuijk Heeswijkse Kampen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 354, Woerden.
2006Bureauonderzoek Duinweg Zoutelande, Past2Present-ArcheoLogic rapport 356, Woerden.
2006Selectiebeleid Gemeente Schouwen Duiveland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 359, Woerden.
2006E.J. van GinkelPlan de Campagne Strijd op Nederlands Grondgebied, Past2Present-ArcheoLogic rapport 363, Woerden.
2006Bureauonderzoek Romeinse munt uit Swalmen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 666, Woerden.
2006Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 5. Teil, Past2Present-ArcheoLogic rapport 367, Woerden.
2006Bureauonderzoek Strijd op Nederlands Grondgebied, Past2Present-ArcheoLogic rapport 369, Woerden, 29 pp.
2006Beleidskaart contouren Cuijk, PIR 1, Woerden, 1-2.
2006Bureauonderzoek G. Maduro, Past2Present-ArcheoLogic rapport 377, Woerden, 33 pp.
2006Velsen, Castellum Flevum?, in: M. Reddé, R. Brulet, R. Fellmann. J.K. Haalebos & S. von Schnurbein (red.), Les fortifications militaires, Documents d’archéologie Française 100, 404-406.
2006S.M. van RoodeSelectiebeleid Gemeente Venlo, Past2Present-ArcheoLogic rapport 385, Woerden.
2006Explosieven Boxmeer Sterckwijk, PIR 2, Woerden, 1-4.
2006Archeologische verwachtingskaart Culemborg, PIR 3, Woerden, 1-2.
2006‘Recente verstoringen’, Sporen van strijd op Nederlands grondgebied, Archeologie Magazine 6, 32-34.
2005Selectieadvies Oudewater-Westerwal, Past2Present-ArcheoLogic rapport 180, Woerden.
2005J. BosSelectieadvies archeologische vindplaatsen in het plangebied “Heeswijkse Kampen”, gemeente Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 208, Woerden.
2005Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 1, Past2Present-ArcheoLogic rapport 210, Woerden.
2005Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 2, Past2Present-ArcheoLogic rapport 212, Woerden.
2005H. van der BeekHouten Hofstad IV waardering van Monument 16, Past2Present-ArcheoLogic rapport 226, Woerden.
2005Notitie deelgebied Heeswijkse Kampen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 231, Woerden.
2005Archeologische waarden in het bestemmingsplan “Meer en Berg”, gemeente Bloemendaal, Past2Present-ArcheoLogic   rapport 260, Woerden.
2005B. Goudswaard, R. IsarinKiespijn: het gebruik van een selectieagenda als ‘meetlat’ voor archeologische keuzes, Archeobrief 3, 14-16.
2005S.M. van RoodeSelectiebeleid Gemeente Rheden, Past2Present-ArcheoLogic rapport 276, Woerden.
2005Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 3, Past2Present-ArcheoLogic rapport 278, Woerden.
2005Duurzaam behoud van monument 16-zuid in relatie tot de archeologische inhoud, Houten Diepriool project 113, Past2Present-ArcheoLogic briefrapport, Woerden.
2005MER Randmeren Quick Scan, Past2Present-ArcheoLogic rapport 279, Woerden.
2005Programma van Eisen Bouwbegeleiding Cuijk – Beersebaan, Past2Present-ArcheoLogic rapport 284, Woerden.
2005Bureauonderzoek Rembrandtplein, Lichtenvoorde, Past2Present-ArcheoLogic rapport 286, Woerden.
2005Bureauonderzoek archeologische waarden Stierstraat Dordrecht, Past2Present-ArcheoLogic rapport 288, Woerden.
2005Second Opinion Brielle Nieuwland Oost, Past2Present-ArcheoLogic rapport 290, Woerden.
2005Bureauonderzoek Laag Keppel in mei 1940, Past2Present-ArcheoLogic rapport 294, Woerden.
2005Beratung zur Strategie Ausgrabung Holz in der Hafenrinne Köln-KHP, Past2Present-ArcheoLogic rapport 295, Woerden.
2005Bureauonderzoek archeologische waarden Zuiderenk fase 2 Lochem, Past2Present-ArcheoLogic rapport 296, Woerden.
2005Determinatierapport Romeinse fibula, Past2Present-ArcheoLogic rapport 298, Woerden.
2005Bureauonderzoek, selectiekader en maatregelenplan Middelburg Mortiere, Past2Present-ArcheoLogic rapport 299, Woerden.
2004Quick Scan plangebied Westerwal te Oudewater, Past2Present-ArcheoLogic rapport 126, Woerden.
2004K. Leenders, H. van der Beek, E. RaapWaardering en evaluatie Archeologie & Cultuurhistorie MER dijkverlegging Lent, Past2Present-ArcheoLogic rapport 131, Woerden.
2004Research document en concept selectieagenda Boxmeer-Beugen Zuid,   Past2Present-ArcheoLogic rapport 141, Woerden.
2004R. IsarinBijdrage in: Selectieagenda Westlandse Zoom, gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 149, Woerden.
2004E. RaapSelectieadvies Boxmeer-Beugen Zuid, Past2Present-ArcheoLogic rapport 150, Woerden.
2004M.D. de WeerdVelsen: the 1997 excavations in the early Roman base and a reappraisal of the post-Kalkriese Velsen/Vechten dating evidence, in: F. Vermeulen, K. Sas & W. Dhaeze (red.), Archaeology in confrontation, aspects of Roman military presence in the northwest, studies in honour of   prof. Em. Hugo Thoen, ARGU 2, Gent, 31-62.
2004H. Stoepker, E. Rensink, E. DrenthBijdrage in: Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de Maaswerken en de Via Limburg, Resultaten van het verkennend onderzoek, Wetenschappelijk beleidsplan, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 111, Amersfoort.
2004Programma van Eisen karterend proefsleuvenonderzoek Usseleres, Enschede, Past2Present-ArcheoLogic rapport 169, Woerden.
2003D. de Loecker, P. van der GaauwOntwerp en Archeologisch Programma van Eisen van een Aanvullende Archeologisch Onderzoek (AAO), Zandmaas, gemeente Arcen & Velden, Mega-AAO Lomm: vindplaats 3 t/m18, rapport PTA, Maastricht.
2003M. de Grooth, D. de Loecker, B. QuadfliegBijdrage in: Gebiedsprogramma, Grensmaas, Borgharen en Itteren, rapport PTA, Maastricht.
2003Ontwerp en geprojecteerde werkomschrijving voor de analyse en publicatie van het   archeologisch onderzoek van de vindplaatsclusters De Laar 98-1 en De Laar 16 te Arnhem, ArcheoLogic rapport 86, Woerden.
2003Selectieadvies archeologische vindplaatsen plangebied De Woerd te De Meern, Gemeente Utrecht, Past2Present-ArcheoLogic rapport 103, Woerden.
2003K. Leenders H. van der BeekBureaustudie Cultuurhistorie & Archeologie MER Dijkverlegging Lent, Past2Present-ArcheoLogic rapport 108, Woerden.
2003J. BosVoorontwerp Vleuten – De Woerd, Past2Present-ArcheoLogic rapport 109, Woerden.
2003K. Leenders H. van der BeekCultuurhistorie en Archeologie, Rapport Royal Haskoning/Oranjewoud 9M7653.09/R013/ARCH/MdV, Nijmegen.
2003J. BosProgramma van Eisen voor de archeologische opgraving van het plangebied De Woerd, Past2Present-ArcheoLogic rapport 116, Woerden.
2003Nota van Uitgangspunten Archeologie en Cultuurhistorie plangebied Erp-Noord, Past2Present-ArcheoLogic rapport 125, Woerden.
2002Romeinen te Beegden, Waarnemingen in een waterleidingsleuf, Archeologie in Limburg 89, 2-13.
2002Het dolium van Swalmen, Containers uit de Klassieke Wereld en hun archeologische context, Maas- en Swalmdal 21, Jaarboek 2001, 84-100.
2002Verkenning Zandmaas pakket II, Thema: Archeologie, rapport PTA, Maastricht. (ingepast in: J. Eshuis (red.), Verkenning Zandmaas pakket II+, Beschrijving van maatregelen en alternatieven, Maastricht.)
2002E.   WieringaBijdrage in: Selectieadvies Bestemmingsplangebied Maasboulevard, Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 34, Woerden.
2002E.   WieringaQuick Scan De Laar 98-1 en De Laar 16 te Schuytgraaf, Arnhem, Past2Present-ArcheoLogic rapport 41, Woerden.
2002Overdrachtsdossier, Lateraalkanaal West, Archeologie, rapport PTA, Maastricht.
2002P. van der Gaauw, B. Quadflieg, P. StassenOverdrachtsdossier, Rivierverruiming & Maasroute, Archeologie, rapport PTA, Maastricht.
2002Rapportage, Gennep-Maaskemp / Proefproject 2 – De Grauwe Beer / Lomm-Lieveld, Archeologische sporen uit WO II, gemeente Gennep / Beesel / Arcen & Velden, rapport PTA, Maastricht.
2002Vlammen aan de Maas, Romeinse graven bij Lomm, Archeologie in Limburg 92, 8 – 13.
2001Jaarverslag 2000, Zandmaas, rapport PTA, Maastricht.
2001Een container uit de Klassieke Wereld te Swalmen, Dolia en hun   archeologische context, Archeologie in Limburg 87, 11-17.
2001Velsen vol Romeinen, in: A.P. van den Band & E.H.P. Cordfunke (red.),   Archeologie in veelvoud, Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Utrecht, 111-118.
2001Fort Velsen, Romeinse soldaten in een uithoek van een wereldrijk, in: E. Oomen (red.), Krijgshistorie, NJBG congres 2001, Delft.
2001W.J.   BosmanReacties van lezers, Westerheem 50, 169-171.
2001E. Drenth, P. van der GaauwOntwerp van een Vlakken Onderzoek als afsluiting van de AAI Project Zandmaas, deelgebied Lomm, rapport PTA, Maastricht.
2001E. Drenth, J.   SchottenVlakkenonderzoek Lomm, ARCN 01, Determinatie vondstmateriaal, rapport PTA, Maastricht.
2001E. DrenthVoorstel   tot het uitvoeren van een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO), Zandmaas, Lomm, Hoogwatergeul Lomm, gemeente Arcen & Velden, rapport PTA, Maastricht.
2001Opmerkingen n.a.v. het conceptrapport: “Concept Startdocument Archeologic Lomm i.o.v.: RWS Maaswerken, Archeologic Rapportage 16, 2001”, rapport PTA, Maastricht.
2001Archeologische tracé begeleiding te Beegden, rapport PTA, Maastricht
2001Rapportage  tracébegeleiding aanleg WML – leiding (september 2000), Beegden, rapport PTA, Maastricht.
2001J. SchottenLateraalkanaal West – TB Waterleiding – Beegden 1, Determinatie Vondstmateriaal, rapport PTA, Maastricht.
2001Lateraalkanaal West – TB Waterleiding – Beegden 3, Determinatie Vondstmateriaal, rapport PTA, Maastricht.
2001Proefproject 2, Vondsten passieve tracébegeleiding: gezien bij RAAP Roermond 07-11-2001, rapport PTA, Maastricht.
2001De Maaswerken, Zandmaas / Maasroute, Basisgegevens Archeologie, Peildatum september 2001, rapport PTA, Maastricht
2001Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 1e kwartaal 2001, ZM 2001-k1, rapport PTA, Maastricht.
2001Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 2e kwartaal 2001, ZM 2001-k2, rapport PTA, Maastricht.
2001Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 3e kwartaal 2001, ZM 2001-k3, rapport PTA, Maastricht.
2001Voortgangsrapportage, ZM 2001 e.v., rapport PTA, Maastricht   (maandelijks).
2001Rapportage Uitvoeringsbegeleiding Milieuboringen, Zandmaas, Gennep, Zoekgebieden speciewinning kades, rapport PTA, Maastricht.
2001Archeologie Zandmaas, Lomm, Plannen op basis van het vooronderzoek, rapport PTA Maastricht.
2001Ontwerp en Archeologisch Programma van Eisen van een AAO (Aanvullend Archeologisch Onderzoek), Zandmaas, gemeente Arcen & Velden, Lomm, vindplaats 8 en 14, rapport PTA, Maastricht.
2001Ontwerp en Archeologisch Programma van Eisen van een AAO (Aanvullend Archeologisch Onderzoek), Zandmaas, gemeente Arcen & Velden, Lomm, vindplaats 12 en 13, rapport PTA, Maastricht.
2000Zegelring met gem, in: H. Stoepker (red.), Venray-Hoog­rie­broek,   Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 46, 157-159.
2000Jaarverslag 1999, De Maaswerken, Zandmaas / Romeinse tijd, rapport PTA, Maastricht.
2000De Maaswerken, Platform Archeologie, Archeologische begeleiding van de Zandmaas, Plan van Aanpak 2001, rapport PTA, Maastricht.
2000E. Drenth, P. van der GaauwOntwerp van een Profielsleuven onderzoek als aanvulling op de AAI Project Zandmaas, Deelgebied Lomm, rapport PTA, Maastricht.
2000Profielsleuven Lomm, rapport PTA, Maastricht. (informatie t.b.v. WBR, omgevingsmanagement en gemeente Arcen & Velden).
2000E. DrenthSelectievoorstel Aanvullend Archeologisch Onderzoek, Zandmaas, Hout-Blerick, gemeente Venlo, rapport PTA, Maastricht.
2000Rapportage Pro-Actieve Uitvoeringsbegeleiding, Proefproject 2, TB, De Grauwe Beer, 4-6 april 2000, rapport PTA, Maastricht.
2000Proefproject 2, TB, De Grauwe Beer, Vondstdeterminatie werkput 1, rapport PTA, Maastricht.
2000Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 2e kwartaal 2000, ZM 2000-k2, rapport PTA, Maastricht.
2000Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 3e kwartaal 2000, ZM 2000-k3, rapport PTA, Maastricht.
2000Voortgangsrapportage, ZM 2000 e.v., rapport PTA, Maastricht   (maandelijks).
1999Battlefield Flevum: Velsen 1, the latest excavati­ons, results and interpretations from features and finds, in: W. Schlüter, R. Wiegels (red.), Rom und die Ausgrabungen von KalkrieseInternationaler Kongress der Universität Osnabrück und des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land e.V. vom 2. Bis 5. September 1996, Osnabrück 1999, 91-96.
1999Romeinen en een waterleiding II, Resultaten van het onderzoek, PWN-wereld 51, 10-11.
1999Velsen 1 and Velserbroek B6, the latest excavations, results and interpretations from features and finds, in: N. Gudea (red.), Roman Frontier Studies, Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalau, 303-308.
1999Possible baths at the fort of Velsen 1: a provisional interpretation, in: J. Delaine & D.E. Johnston (red.), Proceedings f the First nternational Conference on Roman Baths   held at Bath, England, 30 March-4 April 1992. Part 2: Design and Context, Bath, 245-250.
1999Programma van Eisen / Ontwerp voor een AAO (Aanvullend Archeologisch Onderzoek), Romeins gebouw en Merovingisch grafveld, Borgharen, gemeente Maastricht, rapport PTA, Maastricht.
1999Ontwerp en Programma van Eisen voor een AAI (Aanvullend Archeologische Inventarisatie), Gennep, Genneperhuis eroderende oever, rapport PTA, Maastricht.
1999Archeologie, Programma van Eisen, opgesteld t.b.v. OTB Zandmaas /  Maasroute, rapport PTA, Maastricht.
1999Archeologie, Voorlopige resultaten AAI Lomm, opgesteld t.b.v. OTB Zandmaas / Maasroute, rapport PTA, Maastricht.
1999Archeologie, Voorlopige resultaten AAI Ooijen, opgesteld t.b.v. OTBZandmaas / Maasroute, rapport PTA, Maastricht.
1998W.J. Bosman, M.D. de WeerdDe Vroeg-Romeinse basis Velsen 2, Het onderzoek in het tracé van de drinkwatertransportleiding in de Zuiderscheg in september 1997, Rapport IPP, Amsterdam.
1998Velsen: Velsen 2, in: E. Jacobs (red.), Arche­olo­gische Kroniek Noord-Holland over 1997, Holland 30, 324-328.
1997De Wijkertunnel, in: C.T. Waslander (red.), Graven in de Archeologie, Meppel, 62-65.
1997Deventer: Tuinaanleg of Verdedigingswerk?, in: S. van Dockum & A.   Haytsma (red.), Gids Archeologische Monumenten in Nederland, Abcoude/Amersfoort, 50-51.
1997Elst: Twintig eeuwen geloven op één plaats, in: S. van Dockum & A.   Haytsma (red.), Gids Archeologische Monumenten in Nederland, Abcoude/Amersfoort, 100-101.
1997Tiel-Bergakker, in: Arche­ologische Kroniek van Gelderland over 1996.
1997Driel-De Hamseboomgaard, in: Arche­ologische Kroniek van Gelderland over 1996.
1997Het kasteel van Zuilichem, Nieuwsblad Kastelen­lexi­con.
1997Romeinen en een waterleiding, PWN-wereld 49, 10-11.
1997W.J. BosmanVelsen: Velsen 2, in: R.M. van Heeringen, M. Meffert (red.), Arche­olo­gische Kroniek Noord-Holland over 1996, Holland 29, 352-354.
1997Het culturele vondstmateriaal van de Vroeg-Romeinse versterking Velsen 1, proefschrift, Universiteit van Amsterdam.
1997Romeinen en Waterleidingen, Velisena 6, 3-6; idem Velisena 7, 35.
1996recensie van: Archeologie en Bouw­historie in Zwolle 3, Hemmy Clevis en   Jan de Jong (red.), Zwolle (gemeente Zwolle) 1995, Zwols Historisch Tijd­schrift 13, nr. 1, 29-30.
1996Velserbroek B6, in: One man’s trash is another man’s treasure, tentoonstellingscatalogus Boymans-Van Beuningen, Rotterdam.
1996Gramsbergen-Loozer­mars, in: A.D. Verlinde, Archeologische kroniek van   Overijssel over 1995, Overijsselse Historische Bijdragen 111, 139-140.
1996Steenwijk, in: A.D. Ver­linde, Archeologische kroniek van Overijssel over   1995, Archeologi­sche kroniek van Overijssel over 1995, Overijsselse   Histori­sche Bijdragen 111, 140-142.
1996T. LooijengaA runic inscription from Tiel-Bergakker, the Netherlands, Amsterdammer Beiträge zur älteren Germanistik   46, 9-16.
1995Straatbeeld Velsen, IJmuider Courant 20 september 1995.
1995Velsen: Kasteel Brede­rode, in: J.K. Hagers (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1994, Holland 27, 333-335.
1995Velsen: Noord Spaarndammer Polder, in: J.K. Hagers (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1994, Holland 27, 335-336.
1995Velsen: Velserbroekpolder B6, in: J.K. Hagers (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Hol­land over 1994, Holland 27, 336.
1995Velserbroek B6 – Velsen 1 – Velsen 2, Is there a relationship between the military equipment from a ritual site and the fortresses of Velsen ?, in: C. van Driel-Murray (red.), Roman Military Equipment: Experiment and Reality, Proceedings of the 9th International Roman Military Equipment Conference, Leiden 1994, Journal of Roman Military Equipment Studies 6, 89-98.
1995Pouring lead in the pou­ring rain, Making lead slingshot under battle conditions, in: C. van Driel-Murray (red.), Roman Military Equipment: Experiment and Reality, Proceedings of the 9th International Roman Military Equipment Conference, Leiden 1994, Journal of Roman Military Equipment Stu­dies, 99-103.
1994Een onverwachte ontdekking bij de Ruïne van Brederode, Velisena 2,   4-6.
1994Romeinse strategie vlak voor de in­stelling van de Limes, in: D. Gerrets   (red.), Nederland buiten de Limes, gedurende de eerste 5 eeuwen van onze jaartelling, symposiumbundel 15 december 1994 IPP Amsterdam, Amsterdam/Gro­ningen.
1994The Velsen Gems (2), Bulletin Antieke Beschaving 69, 155-164.
1993Valkenburg Engraved Gems and Signet Rings, in: R.M. van Dierendonck, D.P.   Hallewas, K.E. Waugh (red.), The Valken­burg Excavations 1985-1988, Intro­ducti­on and Detail Studies, Nederlandse Oudheden 15, Valken­burg Project 1, 121-136.
1993Velserbroek B6, Military Equipment from a ritual site (2), ARMA, Newsletter of the Roman Military Equipment Conference Vol. 5 No 1, 3-8.
1993L.L. TherkornVelsen: Velserbroekpol­der, in: P.J. Woltering (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1992, Holland 25, 302-305.
1993Een hondenpenning uit Spaarnberg, Velisena 1, 27-30.
1993De slag om Flevum, Kwartaal Appèl, Kwartaalblad van de Stichting Historische Militaria 3, 3-8.
1992Archeologisch onderzoek naar de Ro­meinse tijd in Zuid Kennemerland, in: S. Comis e.a (red.), Op grond van het verleden, 31 oktober 1992, Archeologisch sympo­sium, 40-jarig bestaan van de A.W.N. Afdeling Kenne­mer­land, Gravenzaal Stadhuis Grote Markt 2 Haarlem, Haar­lem, 14-15.
1992Romeinse gemmen uit Velsen 1 (deel 3), Westerheem 41, 198-209.
1992W.J. BosmanVelsen: Velserbroekpol­der, in: P.J. Woltering (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1991, Holland 24, 323-326.
1991Early Roman horse gear from Velsen 1, ARMA, Newsletter of the Roman Military Equipment Confe­rence Vol. 3 No 2, 22-25.
1991J.-M.A.W. MorelVelsen: Noord Spaarn­dammer Polder, in: S.W. Jager, P.J. Woltering (red.), Archeolo­gische Kroniek Noord-Holland over 1990, Holland 23, 311-312.
1991Velserbroek B6, Military Equipment from a ritual site, ARMA,   Newsletter of the Roman Milita­ry Equipment Conference Vol. 4 No 1, 5-8.
1990Goden, Sier en Geluk, gemmen uit de Romeinse tijd van het Marktveld te Valkenburg (Z.H.), in: E.J. Bult & D.P. Hallewas, Graven bij Valkenburg III, het archeologisch onderzoek in 1987 en 1988, Delft, 94-99.
1990J.-M.A.W. MorelVelsen: Noord Spaarndammer Polder, in: S.W. Jager, P.J. Woltering (red.), Archeolo­gische Kroniek Noord-Holland over 1989, Holland 22, 311-314.
1989J.-M.A.W. MorelAn early Roman burial in Velsen, in: C. van Driel-Murray (red.), Roman Military Equipment: the Sources of Evidence, Proceedings of the 5th Roman Military Equipment Conference 1987, BAR Int. Ser. 476, 167-191.
1989Bosman, A.V.A.J., 1989, Verslag van de werkzaamheden van de werkgroep over 1988, Jaarverslag AWN afdeling Kennemer­land, Haarlem.
1989Inheems aardewerk uit Nijmegen en Druten, scriptie IPP, Amsterdam.
1989Diatomeeënanalyse van Inheems-Romeins aardewerk uit Nijmegen en Druten, bivakscriptie IPP, Amsterdam.
1989J.-M.A.W. MorelHet havenfort Velsen 1, in: Archeologische opgravingen in 1989 in Velsen, IJmuiden, 11-24.
1988P. VonsInheems boeren bezochten de verlaten Romeinse versterkingen Velsen I en II, Wester­heem 37, 1-16.
1988Werkgroep Velsen, in Afdeling Kennemerland, Verslagen over 1987, Westerheem 37, 204.
1985De Italische Terra Sigillata uit het Rijngebied, scriptie UvA, Amsterdam.
1982De terra sigillata stempels van Velsen 1, Santpoort.