Archeologie (incl. combi krijgsgeschiedenis)

Jaar Co-auteurs Titel
In druk Beutewaffen, Archeologische vondst van een Belgische karabijn in Heemstede-Hageveld, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2019, Haarlem.
2020 Arnhem – Apeldoornseweg, Determinatie van een helm, Military Legacy rapport 88, 6 pp.
2020 Een dijk van een verdediging: modern oorlogserfgoed bij de Beatrixsluis te Nieuwegein, Archeologie in Nederland, Nr. 1, p. 26-29.
2020 Dieren – Kanaalweg (Spoorwegonderdoorgang), RHEN2-18, Determinatie van het modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 87, 24  pp.
2019 Het Belgische ‘aandeel’ in de bezetting van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog, Archeologische vondsten van Belgische buitwapens en hun klein kaliber munitie, Conflict in Contact, congresbundel, p. 59-67.
2019 M. Deege Zicht op de Romeinen in Velsen, Military Legacy rapport 86, 49 pp.
2019 M. Willemsen De archeologie van modern oorlogserfgoed 2, Waarderen en selecteren, een inventarisatie en voorstel archeologie, Rapportage SIKB project 204 Modern oorlogserfgoed in relatie tot de archeologische uitvoering fase 2, Military Legacy rapport 85, 84 pp.
2019 Verplaatste plaatjes, Een onderzoek naar twee Nederlandse herkenningsplaatjes en hun context, Strijdigheden 3, Congresbundel, Dordrecht, p.17-28.
2019   Arnhem – Villa Klingelbeek, Determinatie van het modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport  84, 17 pp.
2018   Een ijzeren kribbeplaat uit IJmuiden (NL), in: Conflict in Contact, congresbundel , Poperinge, p. 49-54.
2018   Een dijk van een verdediging, Archeologisch onderzoek naar Nederlandse stellingen bij de Beatrixsluis te Nieuwegein (NL), in: Conflict in Contact, congresbundel , Poperinge, p. 41-48.
2018   Van bijvangst tot bijdrage, Determinatie vondsten van modern oorlogserfgoed in de VIA15, 82, 28 pp.
2018   Nog twee inspecties, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport  81, 20 pp.
2018   Arnhem – Coberco terrein, Determinatie van metalen voorwerpen, Military Legacy rapport 80, 18 pp.
2018   Game, Set en M34, Determinatie  van een onder de voormalige tennisbanen te Ockenburgh gevonden helm, Military Legacy rapport 79, 29 pp.
2018   Flevum op de kaart: Hoe zag het Romeinse militaire landschap er bij Velsen uit?,  in: B. Buizer e.a. (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied, z.pl. (Wormer), p. 47-53.
2018   Flevum op de kaart: Waarom kwamen de Romeinen naar Velsen?, in: B. Buizer e.a. (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied, z.pl. (Wormer), p. 40-46.
2018 R. Geerts Een brug op het randje van de oorlog, Archeologisch onderzoek naar een Baileybrug in Arnhem-Zuid, in: A.V.A.J. Bosman, e.a. (red.), Strijdigheden 2, Congresbundel, Dordrecht, p. 19-23.
2018   Waar was het ook al weer?, Nederlands militair erfgoed in Zuid-Libanon, in: A.V.A.J. Bosman, e.a. (red.), Strijdigheden 2, Congresbundel, Dordrecht, p.12-18.
2018   Een verdedigingslinie bij Zevenaar, Waardering van een loopgraaf, Military Legacy rapport 78, 16 pp.
2018   Archeologische opgraving, Een dijk van een verdediging, Archeologisch onderzoek verbreding Beatrixsluis te Nieuwegein –Tweede Wereldoorlog vindplaats 1, 2 en 3, Sweco archeologische rapporten 2148, Rotterdam, 304 pp.
2018 Waterschade, Determinatie van een opgebaggerde helm, Military Legacy rapport 77, 13 pp.
2018 Dordt Open Museum, Advies tot herinrichting van Museum 40-45 Dordrecht, Military Legacy rapport 76, 25 pp.
2018 Een sluis te ver, Archeologisch onderzoek naar WO2 resten op het Midden Sluis Eiland te IJmuiden, Military Legacy rapport 75, 84 pp.
2018 Twee inspecties, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 74, 18 pp.
2018 Een verdedigingslinie bij Angeren, Waardering van een ‘loopgraaf’, Military Legacy rapport 73, 16 pp.
2017 Een ijzeren kribbeplaat uit IJmuiden, in: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2016, Haarlem, p. 110-113
2017 De restjes, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), ), Military Legacy rapport 72, 18 pp.
2017 Kazematten, in: R.C.A. Geerts (red.), Natte voeten in de hoogwatergeul, Archeologisch onderzoek in Veessen-Wapenveld, ADC rapport 4444, Amersfoort, p. 227-238 en p.247-252.
2017 De Franse bezetting van Nieuwegein? Archeologie van modern oorlogserfgoed nabij de Beatrixsluis, in: J. Wijnen (red.), Strijdigheden, congresbundel, Den Bosch.
2017 Overwoekerd, Tussentijds verslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 71, 11 pp.
2017 R. Geerts & D. Sam Een brug te ver onderzocht, Archeologisch onderzoek in Stadsblokken-Meinerswijk, gemeente Arnhem, ADC Monografie 22, Amersfoort, 418 pp.
2017 Een grote uitslag, Waardering van een Duitse bunker te Valkenburg (ZH), Inventariserend  onderzoek tijdens OCE begeleiding, Military Legacy rapport  70, 20 pp.
2017 E. van Ginkel Opgegraven strijd, Archeologie van de oorlog, Leiden/Den Bosch, 76 pp.
2017 Beton bij Veessen, Waardering van vier Nederlandse kazematten, Military Legacy rapport 69, 23 pp.
2017 Uit bed gerold, Determinatie van een metalen plaat uit Noord-Holland, Military Legacy rapport 68, 19 pp.
2016 In de mist, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 67, 16 pp.
2016 Scherpe piepers, Determinatie van twee KKM patronen uit Noord-Holland, Military Legacy Rapport 66, 17 pp.
2016 M. Deege, E.J. van Ginkel & R. Kwant De Atlantikwall: gedeeld cultuur-toeristisch erfgoed, Dordrecht/Leiden, 71 pp.
2016 In de hoek, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 65, 10 pp.
2016 Tussen de netels, Waardering van een Duitse bunker te Valkenburg (ZH), Bouwhistorische opname, Military Legacy Rapport 64, 22  pp.
2016 Langs de baan, Waardering van twee Duitse bunkers te Valkenburg (ZH), Inventariserend  onderzoek door middel van proefsleuven, Military Legacy Rapport 63, 24 pp.
2016 In de bak, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 62, 12 pp.
2016 Mag het ietsje meer zijn…?, Tussentijds determinatieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 61, 43 pp.
2016 Het dak er af!, Documentatie van een Duitse bunker op het Midden Sluiseiland te IJmuiden, Military Legacy Rapport 60, 15 pp.
2016 Archeologisch onderzoek verbreding Beatrixsluis te Nieuwegein – Tweede Wereldoorlog vindplaats 1, 2 en 3, Evaluatie- en selectierapport definitief onderzoek, Sweco rapport SWNL0194587, 44 pp.  ISSN 2468-4813
2016 Without Big Bags, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy Rapport 59, 15 pp.
2016 J. Bex Archeologisch onderzoek Verbreding Beatrixsluis – WO2 en NHW-locaties, Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, Grontmij Archeologische Rapporten 1617, Houten, 32 pp.
2016 Bijdragen in: W. Hessing (red.), Programma van Eisen, Venlo Kazernekwartier – Fort van Venlo Fase 1, Gecombineerde OCE Opsporing en Archeologische Opgraving & Begeleiding, Amersfoort.
2016 Romeinen in Velsen, in: A. Versloot (red.), De Romeinse kust, Handel en militaire strategie aan de Noordzee, Archeobrief 20, nr. 1,  19-20.
2016 Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen, Leiden.
2016 Mijn schild ende betrouwen …, Determinatie van een Nederlands infanterieschild uit Den Treek, Leusden, Military Legacy rapport 58, 18 pp.
2016 Beton en sloot, Advies inzake de waardering van enkele bunkers en het opgraven van een sloot te Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 57, 23 pp
2016 6. Militair erfgoed: Determinatie van vondsten uit Vroenhoven, Riemst, in: Loopik, J. (red.), Riemst – Archeologie aan de Bloesemstraat, Een archeologische opgraving, VEC Rapport 33, Brugge, 47-129.
2016 Big Bags Revisited, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 56, 17 pp.
2016 W. van Goldsenhoven, S. Verdegem en J. Loopik 5. Militair erfgoed, in: Loopik, J. (red.), Riemst – Archeologie aan de Bloesemstraat, Een archeologische opgraving, VEC Rapport 33, Brugge, 23-46.
2015 Gewapend met erfgoed, Advies inzake Wet Wapens & Munitie, Military Legacy rapport 55, 14 pp.
2015 Big bag tour, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 54, 13 pp.
2015 Opgehoopt, Tussentijds selectieverslag archeologische begeleiding OCE Valkenburg (ZH), Military Legacy rapport 53, 17 pp.
2015 B.M.W. en de bevrijding van Elst, Determinatie van modern oorlogserfgoed, Military Legacy rapport 50, 26 pp.
2015 E. van Ginkel Archeologie van WOII: nog wat mijnen te ruimen?, Westerheem 64, nr. 3, 149-158.
2015 Waar de oorlog begon…, Determinatie van vondsten uit mei 1940 uit Vroenhoven, gemeente Riemst (B), Military Legacy rapport 48, 150 pp.
2015 Aanvullende afbeeldingen t.b.v. scriptie Yordi Marsman, Tankslag ’t Woold, Military Legacy rapport 47, 5 pp.
2014 Bijdragen in: Loopik, J. (red.), Venlo-Blerick, Kazernekwartier, Een archeologische opgraving en begeleiding, ADC rapport 3626, Amersfoort.
2014 Knopen tellen, Determinatie van vondsten uit Noord-Holland, Military Legacy Rapport ML 42, Dordrecht. 38 pp.
2014 Tussen bomscherven en bestek, Determinatierapport van zeefvondsten uit Blerick, Military Legacy Rapport ML 40, Dordrecht. 34 pp.
2014 Beutewaffen uit de bagger, Determinatierapport van een vondst uit Haarlem, Military Legacy Rapport ML 39, Dordrecht. 15 pp.
2014 Velsen 2, Het onderzoek naar de Vroeg Romeinse basis in de periode 1945-2005, Military Legacy Rapport ML 38, Dordrecht. 3 delen.
2014 E.J. van Ginkel, J.P.F. Verweij & W.B. Waldus De archeologie van modern oorlogserfgoedADC rapport 3595, Amersfoort. 195 pp.
2014 Helmen in Zelhem, Determinatierapport van vondsten bij vliegtuigberging, Military Legacy Rapport ML 36, Dordrecht. 26 pp.
2014 (in voorbereiding) Waardering van WO2 vondsten uit Arnhem-Meinerswijk, Military Legacy Rapport ML 33, Dordrecht.
2014 Victoire, Determinatie van een overwinningsmedaille uit WO I, Military Legacy Rapport ML 31, Dordrecht. 8 pp.
2013 ‘U bent net op tijd, want over een uur zou het begonnen zijn’, Risicoanalyse modern oorlogserfgoed in Dieren – Traverse, Military Legacy Rapport ML 29, Dordrecht. 42 pp.
2013 Baggervondsten uit Gorinchem, Advies inzake de Wet Wapens & Munitie, Military Legacy Rapport ML 28, Dordrecht. 5 pp.
2013 Waar was het ook al weer?, Nederlands militair erfgoed in Zuid-Libanon, Monumenten 34, nr. 6-7, 18-21
2013 Determinatie van baggervondsten uit de Vecht, Military Legacy Rapport ML 26, Dordrecht. 27 pp.
2013 M.C. Dorst Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel, Een archeologisch onderzoek, Gemeente Dordrecht, plangebied Gezondheidspark, deellocaties Amnesty Internationalweg 7-9 en Karel Lotsyweg 21, Dordrecht Ondergronds 17, Dordrecht. 72 pp.
2013 Beveren, Oost-Vlaanderen, België, WO1 materiaal beschrijving en analyse, Military Legacy Rapport ML 24, Dordrecht. 17 pp.
2013 Een kuil aan het strand, Opgraving van een stuk tankmuur bij Katwijk (ZH), Military Legacy Rapport ML 23, Dordrecht. 54 pp.
2013 Tussen de Rails door, Bureauonderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog op een goederen-emplacement, Military Legacy Rapport ML 22, Dordrecht. 32 pp.
2013 Drakentanden in Delft-Zuid, Bureauonderzoek en waardering van een antitankversperring uit de Tweede Wereldoorlog, Military Legacy Rapport ML 21, Dordrecht. 60 pp.
2012 Controle kwaliteit rapport archeologische begeleiding De Weverij, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 444, Woerden. 4 pp.
2012 Controle kwaliteit PvE IVO Lange Blokweg Sportcentrum, Zierikzee, Gemeente Schouwen(Z), TML notitie 449, Woerden. 4 pp.
2012 Controle kwaliteit Evaluatieverslag het Bolwerk, Gennep, Gemeente Gennep (L), TML notitie 450, Woerden. 4 pp.
2012 Controle kwaliteit rapport Bureauonderzoek en IVO-O (karterende fase) Pompgebouw Moersaatsenweg, Vierpolders, Gemeente Brielle (ZH), TML notitie 455, Woerden. 4 pp.
2012 Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg, RMB-Notitie 1015, Woerden. 5 pp.
2012 Controle kwaliteit rapport Bureauonderzoek en IVO-O Ringweg, Oosterland, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 458, Woerden. 3 pp.
2012 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-O St. Catharijnehof, Brielle (ZH), TML notitie 459, Woerden. 3 pp.
2012 Controle kwaliteit PvE IVO-P plangebied Tureluur, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 465, Woerden. 4 pp.
2012 Controle kwaliteit PvE AB, protocol proefsleuven plangebied Mosselboomgaard, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 466, Woerden. 5 pp.
2012 Controle kwaliteit Bureauonderzoek plangebied Tureluur, deelgebied 10, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 467, Woerden. 4 pp.
2012 Controle kwaliteit Bureau- en booronderzoek plangebied Moolweg 9-11, Ellemeet, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 468, Woerden. 3 pp.
2012 Controle 2e concept opgravingsrapport Brielle Piek, TML notitie 477, Woerden 10 pp.
2012 Second Opinion onderbouwing grenzen archeologisch rijksmonument Archeologiepark, Leidsche Rijn, TML notitie 479, Woerden, 5 pp.
2012 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O plangebied Oude Haven, Zierikzee, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 487, Woerden. 4 pp.
2012 Determinatie Romeinse munt, TML notitie 489, Woerden. 4 pp.
2012 Controle kwaliteit Bureau- en booronderzoek plangebied Moolweg 9-11, Ellemeet, Gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML notitie 496, Woerden. 3 pp.
2012 Aqua Pulca, Het onderzoek naar vondsten uit de Romeinse tijd, Gezondheidspark Dordrecht, gemeente Dordrecht, TML Rapport 245, Woerden. 64 pp.
2012 J. Roefstra Greek pottery in the abbey at Egmond, Talanta, Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society 42-43 (2010-2011), 169-176.
2012 Programma van Eisen Archeologische Begeleiding protocol opgraven, Walbreukergraaf, Roermond, Woerden.
2012 Sporen uit de Tweede Wereldoorlog, Transportriool Zutphen-Lochem, deel Lochem, Military Legacy rapport 18, Dordrecht. 37 pp.
2012 Research Agenda, Ammaia, Portugal, TML rapport  168, Woerden. 53 pp.
2012 Sporen uit de Tweede Wereldoorlog, Proefsleuvenonderzoek te Rijsbergen (NB), Military Legacy Rapport 19, Dordrecht. 25 pp.
2012 Programma van Eisen IVO proefsleuven, Drempt Kerkstraat 87, BAAC-project A-12.0368, Den Bosch.
2012 Programma van Eisen Archeologische Begeleiding protocol proefsleuven, Borne Bornsebeek Stapstenen deelgebied 4, BAAC-project A-12.0378, Den Bosch.
2012 Programma van Eisen Boekel, plangebied Centrum-Oost, BAAC-project A-12.0363, Den Bosch.
2012 Programma van Eisen Haaren, plangebied Langeweg 47, BAAC-project A-12.0362, Den Bosch.
2012 J.   Lendering Edge of Empire, Rome’s Frontier on the Lower Rhine, Rotterdam, 193 pp.(ISBN   978-94-90258-05-4).
2012 Kleine Steine – große Wirkung, in: M. Trier & F. Naumann-Steckner, Zeittunnel, 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-Bahn-Archäologie, Keulen, 94-95.
2012 Programma van Eisen Nieuwegein, plangebied Groningenhaven 5-7, BAAC-project A-12.0340, Den Bosch.
2012 “…castello cui nomen Flevum”, Romeinen en Velsen, Westerheem 61, no. 6, 357-369.
2012 J.   Roefstra Een raadselachtige scherf uit de abdij van Egmond, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2011, Haarlem, 88-89.
2012 Roze make-up uit een Romeinse militaire basis, De archeologische kroniek van Noord-Holland 2011, Haarlem, 90-92.
2011 Second Opinion Nieuw Valkenburg, TML, Woerden, 6 pp.
2011 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O Hoofddijk 2, Zwartewaal, gemeente Brielle, TML notitie 348, Woerden. 3 pp.
2011 Controle kwaliteit PvE IVO-P (proefsleuvenonderzoek) Plangebied   Grippensteinschestraat, Velp, gemeente Grave (N-B), TML notitie 355, Woerden. 3 pp.
2011 Waardering van WO2 vondsten van Vliegkamp Valkenburg Z.H., TML rapport 198, Woerden. 14 pp.
2011 Een Romeinse Engel in Groningen, Een gouden Middeleeuwse ring met Romeinse gem, TML rapport 199, Woerden. 28 pp.
2011 Determinatie van WO2 vondsten van Vliegkamp Valkenburg Z.H., TML rapport 200, Woerden. 71 pp.
2011 Keulen archeologisch doorkruist, nieuwsbericht op website www.the-missinglink.nl, Woerden, 2 pp.
2011 Zoek je mot? Kennis en kunde in de archeologie van strijdtonelen, in G. de Laat (red.), Onderzoek van de Tweede Wereldoorlog, Raakvlak van herinnering, historie en archeologie?,   Congresbundel Nationaal Monument Kamp Vught 10 april 2011, Vught, 33-38.
2011 3.2.7 Gemmen, in: J. Berthold,   D. Hupka, F. Kempken & R. Nehren (red.), Ausgrabungen im Rahmen des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn KölnKurt-Hackenberg-Platz und Domhof Abschlussbericht, Keulen, 202-209.
2011 PvE archeologische begeleiding persleiding Lochem-Zutphen (deel Zutphen), TML rapport 209, Woerden. 25 pp.
2011 M.C. Dorst Avé Dordracum, Romeinen aan de Dubbel (1), Oud-Dordrecht   29, nr. 1, 51-60.
2011 Cruciale vindplaats Velserbroek B6 eindelijk ontsloten, nieuwsbericht op website www.the-missinglink.nl, Woerden, 2 pp.
2011 Wetenschappelijk eindverslag NWO Odyssee-Programma, kortlopend project Het Vroeg-Romeinse havenfort Velsen 2 (Noord-Holland), Een integrale analyse van landschap, sporen en vondsten, TML notitie   395, Woerden. 10 pp.
2011 Velsen 2, Het onderzoek naar de Vroeg Romeinse basis in de periode 1945 – 2005 Rapportage van het kortlopend project in het kader van het door NWO gefinancierde Odyssee programma, TML rapport 211,   Woerden. 3 delen.
2011 Metal detecting as a remote sensing survey technique, Radio-Past, Ammaia (Portugal), TML rapport 216, Woerden. 20 pp.
2011 Bureauonderzoek Atlantikwall Katwijk, TML rapport 217, Woerden. 85 pp.
2011 Controle kwaliteit PvE IVO-P plangebied Klein Varnebroek, Heiloo, TML notitie 409, Woerden. 8 pp.
2011 Controle kwaliteit verwerking opmerkingen Evaluatierapport Het Klavier, Aarle-Rixtel, TML notitie 410, Woerden. 4 pp.
2011 W.J. Bosman Velserbroek B6, Een offerplaats gedurende de Romeinse tijd, TML rapport 227, Woerden. 180 pp.
2011 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O plangebied Over de Voorst 4-6, Gassel, TML notitie 412, Woerden. 3 pp.
2011 J. de Jong Quick scan van vervolgmaatregelen Bleizo, gemeente Lansingerland, TML notitie 414, Woerden. 11 pp.
2011 Wijzigingsdocument rapport verwachting/beleidskaart, gemeente Peel & Maas, TML notitie 438, Woerden. 10 pp.
2011 Controle kwaliteit rapport archeologische begeleiding Martinushof, Gennep, Gemeente Gennep (L), TML notitie 441, Woerden. 3 pp.
2011 Een Romeinse munt uit Swalmen, Maas- en Swalmdal Jaarboek 2011, 46-49. 4 pp.
2011 M.C. Dorst Avé Dordracum, Romeinen aan de Dubbel (2), Oud-Dordrecht 29, nr. 2, 126-135.
2011 Granaathulzen uit Venlo TPN, in: D.A. Gerrets en E. Jacobs (red.), Boeren in de marge, Een middeleeuwse ontginningsenclave op het zand bij Grubbenvorst,  ADC rapport 2108, Amersfoort. 201-215. 15 pp.
2011 22 De gem, in: Y. Eijskoot, O. Brinkkemper en T. de Ridder (red.), Vlaardingen-De Vergulde Hand-West, Onderzoek van archeologische resten van de middenbronstijd tot en met de late middeleeuwen, RAM 200, 455-462.
2010 Controle kwaliteit PvE IVO proefsleuven Waterpark Dommelsvoort, gemeente Cuijk (NB), RMB notitie 0910, Woerden. 5 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport St. Jansvoort, Gassel, Grave (NB), Past2Present notitie 541, Woerden. 4 pp.
2010 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 9. Teil, Die Goldgemme, UGent /Past2Present rapport 508,   Gent/Woerden, 7 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Ruimte voor Ruimte, zes locaties, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie   542, Woerden. 5 pp.
2010 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 10. Teil, Ein Gemmenabdrück in Ton, UGent /Past2Present   Bericht 509, Gent/Woerden, 7 pp.
2010 Second Opinion Bestemmingsplantekst en PvE Archeologische Begeleiding, Bolwerk, Gennep, gemeente Gennep (L), Past2Present   notitie 543, Woerden. 4pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren, Hoeve 7, Gassel, Grave (NB), Past2Present notitie 544, Woerden. 3 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO proefsleuven, Kloosterweg 2, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie 545, Woerden. 4 pp.
2010 Controle   kwaliteit Opgraving Burg. Van Hultenstraat, Haps, gemeente Cuijk (NB), RMB notitie 1002, Woerden. 4 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren, Achterdijk, Vierpolders, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie 546, Woerden. 4 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO Aanvullend karterend boren, Sportpark Waardenburg, Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie   547, Woerden. 4 pp.
2010 Second Opinion financieel plan Gate Gent (B), Past2present notitie 548, Woerden. 3 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek Schouwen-Duiveland (Z) – Nieuwerkerk, Oude Noordstraat 9, Past2present notitie 549, Woerden. 4 pp.
2010 Militair archeologisch erfgoed te Valkenburg ZH, Een historisch overzicht en verwachtingsmodel, Past2Present rapport 510, Woerden, 75 pp.
2010 Archeologische verwachtingskaart gemeente Maasdonk, Past2Present rapport 511, Woerden. 68 pp.
2010 S. van Roode, B.   Goudswaard Reverse Archaeology®: slimme archeologie, Archeobrief 2010-1, 16-21.
2010 Archeologische verwachtingskaart gemeente Bloemendaal, Past2Present rapport 512, Woerden. 100 pp.
2010 W. de   Clercq, J. Hoevenberg Romeinendag – Journee d’archeologie Romaine, Jaarlijks Belgisch congres voor   Romeinse Archeologie, congresbundel, Louvain-la-Neuve. 1-124.
2010 Controle kwaliteit PvE IVO Proefsleuven Herstructureringslocatie Buyse, Zierikzee, Past2Present rapport 554, Woerden. 4 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO Boren Locatie Reede-Fregat-G.J.v/dBoogerdweg, Brielle, Past2Present rapport 555, Woerden. 4 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO proefsleuven, Gildestraat, Holthees, gemeente Boxmeer (NB), RMB notitie 1006, Woerden. 5 pp.
2010 Controle Programma van Eisen Grave (NB) – Gassel, Heihoekseweg 3, Past2Present notitie 557, Woerden. 4 pp.
2010 Noodzaak   onderzoek te Velddriel en Ammerzoden, gemeente Maasdriel (Gld), RMB notitie 1007, Woerden. 5 pp.
2010 Controle   kwaliteit Evaluatierapport IVO proefsleuven Grave (NB), Hofplein, Past2Present notitie 558, Woerden. 4 pp.
2010 Onderbouwing van selectiekeuzes Hofplein, Grave, TML notitie 262, Woerden. 3 pp.
2010 Roma in Vlaardingen, Een Romeinse gem uit De Vergulde Hand, Vlaardingen, TML rapport 171, Woerden. 15 pp.
2010 Determinatie van vondsten van WO 2 materiaal van de voormalige Airstrip B.82 bij Keent (NB), TML rapport 177, Woerden. 23 pp.
2010 Controle   kwaliteit Programma van Eisen Plangebied Hart van Grave,  Gemeente Grave (N-B), TML notitie 296, Woerden. 4 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO proefsleuvenonderzoek Kloosterweg 2, Brielle, Gemeente Brielle (Z-H) , TML notitie 295, Woerden. 4 pp.
2010 J.   Lendering De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lage Landen,   Amsterdam. 336 pp. (ISBN 9789025367268)
2010 Notitie archeologische begeleiding kabelbaan, Floriadeterrein, gemeente Venlo, TML notitie 301, Woerden. 19 pp.
2010 PVE De Kreken fase II – IVO proefsleuven vindplaats 17, Poeldijk, gemeente Westland (Z-H), Woerden. 25 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO proefsleuven, Jodenpaadje, Boxmeer, gemeente Boxmeer (NB), RMB notitie 1010, Woerden. 5 pp.
2010 PVE De Smis – Archeologische Begeleiding, Bladel, gemeente Bladel (N-Br), Woerden. 18 pp.
2010 Controle kwaliteit DO Trade Port Noord, fase II, Venlo (L), TML notitie 313, Woerden. 5 pp.
2010 PVE IVO proefsleuven & Archeologische Begeleiding Valburgseweg 16-20, Elst, gemeente Over-Betuwe (Gld), Woerden. 25 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO proefsleuvenonderzoek Houten – Castellum, Gemeente Houten (U), TML notitie 315, Woerden. 11 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO booronderzoek Meisevoort 5, Gassel, Gemeente Grave (NB), TML notitie 316, Woerden. 4 pp.
2010 Verslag sloopbegeleiding en bouwhistorische opname Maaskade, Venlo (L), TML notitie 319, Woerden. 9 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O Steegsenhofseweg 1, Grave, Gemeente Grave (NB), TML notitie 324, Woerden. 3 pp.
2010 PVE IVO proefsleuven & Opgraving Weverskade 60, Maassluis, gemeente Maassluis (Z-H), Woerden. 26 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO-O (Booronderzoek) Plangebied Grippenstenschestraat, Velp, gemeente Grave (N-B), TML notitie   327, Woerden. 3 pp.
2010 Controle kwaliteit IVO-O (Booronderzoek) Plangebied De Weverij, Kerkhof 3, Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), TML   notitie 332, Woerden. 5 pp.
2010 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO-O Ottersumseweg, Ottersum, TML notitie 333, Woerden. 3 pp.
2010 Determinatie WO 2 granaathulzen Venlo TPN, TML rapport 191, Woerden. 15 pp.
2010 J.   Roefstra Een raadselachtige scherf uit de Abdij van Egmond, Archeologische Kroniek Noord-Holland over 2009, Haarlem, 84-86.
2009 Controle rapport Bureauonderzoek & IVO Gennep (L) – Zelder, Ven-Zelderheide, Past2Present notitie 500, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit IVO proefsleuven rapport Cuijk (NB) – Haps, Burg. Van Hultenstraat, RMB notitie 0904, Woerden. 3 pp.
2009 K. Leijnse Archeologische verwachtingskaart gemeente Epe, Past2Present-ArcheoLogic rapport 474, Woerden. 29 pp.
2009 Controle conceptrapport Bureauonderzoek en IVO (boren) Grave (NB) – Escharen, Beersemaas weg, Past2Present notitie 501, Woerden. 3   pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase rapport Cuijk (NB) – Katwijk   – Havenlaan, RMB notitie 0905. Woerden. 3 pp.
2009 R. Isarin Programma van Eisen, Leiden Sterrenwachtlaan – Kaiserstraat, Crevasse advies, Kockengen. 15 pp.
2009 Controle Programma van Eisen Grave (NB) – Gassel, Heihoekseweg 3, Past2Present notitie 502, Woerden. 4 pp.
2009 PvE IVO Proefsleuven, Cuijk Grotestraat 19-21 (Laat Romeinse gracht), Past2Present, Woerden. 21 pp.
2009 Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie Gemeente Oisterwijk, Past2Present Rapport 503, Woerden, 45 pp.
2009 Archeologische verwachtingskaart gemeente Maasgouw, Past2Present rapport 503, Woerden. 34 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek rapport Gennep (L) – Ottersum, Looiseweg, Past2Present notitie 504, Woerden. 3 pp.
2009 Controle Programma van Eisen Schouwen-Duiveland (Z) – Renesse-Scharendijke, Recreatieverdeelweg en Lange Moermondseweg, Past2Present notitie 505, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit IVO (boren) rapport Schouwen-Duiveland (Z) – Oosterland, Lange Achterweg en St. Joostdijk, Past2Present notitie 506, Woerden. 3 pp.
2009 PvE Archeologische Begeleiding, Cuijk Grotestraat 19-21 (Laat Romeinse gracht), Past2Present, Woerden. 18 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boringen rapport Cuijk (NB) – Cuijk, Boomkwekerij Ebben, RMB notitie 0906. 4 pp.
2009 Controle PvE proefsleuven Grave (NB) – Oud-Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 509, Woerden. 3 pp.
2009 W. de Clercq, J. Hoevenberg Romeinendag – Journee d’archeologie Romaine, Jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse Archeologie, congresbundel, Brussel. 1-138.
2009 Bureauonderzoek granaathulzen Venlo, Archeologic-Rapportage   121, Woerden. 15 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO rapport Gennep (L), Gennep-Goch project Fietspad N291, Past2Present notitie 512, Woerden.5 pp.
2009 H. van Londen, T. de Ridder Het West-Nederlandse kustgebied in de Romeinse tijd, hoofdstuk 15 van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, 30 pp., www.noaa.nl
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek Grave (N-B), Hoeve 7, Gassel,   Past2Present notitie 513, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit IVO proefsleuven Gravenhof – Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 514, Woerden. 3   pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boringen Recreatieverdeelweg Renesse-Scharendijke en Tracé Lange   Moermondseweg, gemeente Schouwen-Duiveland (Z) ,Past2Present notitie 515, Woerden. 3 pp.
2009 Onderzoeksvragen opgraving en/of archeologische begeleiding Gravenhof – Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 516, Woerden. 4 pp.
2009 Beoordeling Bureauonderzoek en Plan van Aanpak Laarakkersche Waterleiding, gemeente Cuijk, RMB notitie 0907, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit concept IVO rapport Grave (NB) – Velp, Pastorieweg, Past2Present notitie 517, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit bureauonderzoek De Vrijburg – Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 519, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit bureauonderzoek Sint Joostdijk 36-50 – Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 520, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit bureauonderzoek & IVO boringen Kloosterweg – Brielle, gemeente Brielle, Past2Present notitie 521, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit concept Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Grave (NB) – Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 522, Woerden. 3 pp.
2009 Archeologie: Onderzoek gestart naar tweede Romeinse fort in Velsen, Monumenteel, Monumentenzorg en Archeologie Velsen 7, 2. 1 pp.
2009 Controle kwaliteit concept IVO-proefsleuven rapport Grave (NB) –Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 525, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO (boren) rapport Bollaarsdijk, Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2Present Notitie 526, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Grave (NB),   Tolschestraat-Zaalheuvelweg, Past2Present notitie 527, Woerden. 4 pp.
2009 Controle   kwaliteit Programma van Eisen IVO (proefsleuven) sportschool Van Unen   Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2Present   Notitie 528, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit Quick Scan archeologie aanleg fietspad Gennep – Ottersum, gemeente Gennep (L), Past2Present notitie 529, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Gennep (L), deelgebieden B en D industrieterrein B en D, gemeente Gennep, Past2Present notitie 530, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit bureauonderzoek Oostkenshil – Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 531, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boringen rapport Cuijk (NB) – St. Agatha, Waltersbos 1, RMB notitie 0908, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit IVO booronderzoek Sint Joostdijk 36-50 – Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland (Z), Past2Present notitie 532, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit PvA bureauonderzoek en IVO boren plangebied Buyse, Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Past2Present notitie 533, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO boren planbgebied Buyse, Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Past2Present notitie 535, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit Bureauonderzoek en IVO karterend boren rapport Steenstraat, Boxmeer (NB), RMB notitie 0909, Woerden. 3 pp.
2009 Controle kwaliteit IVO opwaterfase Oosterschelde Cauwersinlaag, Gemeente Schouwen-Duiveland, Past2Present notitie 536, Woerden. 4 pp.
2009 Controle kwaliteit concept Bureauonderzoek & IVO-boren rapport Camping Bruinsbergen, Escharen, Grave (NB), Past2Present notitie 537, Woerden. 4 pp.
2009 Plankaart aanleg CO 2 leiding ten oosten van Brielle, gemeente Brielle (ZH), Past2present notitie 538, Woerden. 5 pp.
2009 Second Opinion IVO proefsleuven Hoofdstraat/Kasteelstraat, Heijen, gemeente Gennep (L), Past2Present notitie 540, Woerden. 6pp.
2008 Selectiebeleid Gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 465, Woerden.
2008 Onderzoeksvragen archeologie plangebied Loovelden te Huissen, Past2Present-ArcheoLogic notitie 263, Woerden, 4 pp.
2008 Selectiebeleid Gemeente Brielle, Past2Present-ArcheoLogic rapport 492, Woerden, 72 pp.
2008 Selectieadvies archeologie Poeldijk Westhof fase II, Past2Present-ArcheoLogic notitie 273, Woerden, 9 pp.
2008 Selectiebeleid Gemeente Boxmeer, Past2Present-ArcheoLogic rapport 504, Woerden, 72 pp.
2008 Controle kwaliteit rapport proefsleuven plangebied Loovelden te Huissen, Past2Present-ArcheoLogic notitie 280, Woerden, 9 pp.
2008 Bureauonderzoek Granaathulzen uit Zeeland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 666, Woerden, 16 pp.
2008 Onderzoeksvragen archeologie plangebied Wijk bij Duurstede – De Geer II, Past2Present-ArcheoLogic notitie 283, Woerden, 8 pp.
2008 Bureauonderzoek Wormerveer – Noordeinde, gemeente Zaanstad, Past2Present-ArcheoLogic rapport 514, Woerden, 16 pp.
2008 Archeologische thema’s Houten, Past2Present-ArcheoLogic   notitie 286, 8 pp.
2008 Archeologische thema’s Vrachelen, gemeente Oosterhout, Past2Present-ArcheoLogic notitie 287, 6 pp.
2008 Beoordeling concept-rapport Cuijk Heeswijkse Kampen opgraving vindplaats 4 en 7, Past2Present-ArcheoLogic notitie 302, 6 pp.
2008 Selectieadvies Noordweg 16, Wateringen, gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic notitie 311, 6 pp.
2008 Beoordeling 2e concept Plangebied Houten-Hofstad, Terrein 16, Castellum Oost; een archeologische begeleiding, PIR 19, Woerden, 2 pp.
2008 Beoordeling TPN deelgebied 3, WML waterleiding tracé, gemeente   Venlo, Past2Present-ArcheoLogic notitie 326, 3 pp.
2008 Beoordeling Plangebied Piek, Vierpolders, gemeente Brielle, Past2Present-ArcheoLogic notitie 328, 6 pp.
2008 Beoordeling rapport Plangebied Almere Poort 4E-Europakwartier, vindplaats 11, gemeente Almere; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, PIR 21, Woerden, 2 pp.
2008 Beoordeling IVO en archeologische begeleiding Maasboulevard, Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic notitie 342, 3 pp.
2008 Beoordeling Bureauonderzoek en IVO Rooth 19, gemeente Maasbree, Past2Present-ArcheoLogic notitie 343, 4 pp.
2008 Programma van Eisen opgraving grafveld Vindplaats 8 Arnhem-Schuytgraaf, ArcheoLogic rapport 526, Woerden, 34 pp.
2008 Bijlage Selectiebeleid Brielle, Past2Present-Archeologic rapport 516, 72 pp.
2008 Bijlage Selectiebeleid Boxmeer, Past2Present-Archeologic   rapport 531, 75 pp.
2008 Beoordeling IVO proefsleuven, Venlo Oude Berkt, Trade port Noord, Past2Present-ArcheoLogic notitie 359, 8 pp.
2008 ‘Typisch Boxmeer’, Bijlage beleid Boxmeer, Past2Present-Archeologic notitie 363, 13 pp.
2008 Beoordeling Opgraving Arnhem – Schuytgraaf vindplaats 7, Past2Present-ArcheoLogic notitie 364, 4 pp.
2008 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 6. Teil, Ugent/Past2Present-ArcheoLogic rapport 538, Gent/Woerden, 5 pp.
2008 Koninklijke erkenning van reenactment, Momentum 2, nr. 2, 28-30.
2008 Controle PvE opgraving Cuijk-Messemaker, Past2Present-Archeologic notitie 371, 2 pp.
2008 Controle evaluatierapport opgraving Venlo verbreding Heierhoeveweg, Past2Present-Archeologic notitie 372,   3 pp.
2008 Controle draaiboek Oosterhout Vrachelen 4 IVO proefsleuven, Past2Present-Archeologic notitie 373, 3 pp.
2008 Controle evaluatierapport opgraving Venlo Floriade deelgebied 7, terrein A,B,D en F, Past2Present-Archeologic notitie 374, 3 pp.
2008 Controle PvE IVO proefsleuven Zierikzee Karnemelksvaart, Past2Present-Archeologic notitie 380, 3 pp.
2008 Controle evaluatierapport IVO proefsleuven Boxmeer Steenstraat, Carmelveste, Past2Present-Archeologic notitie 384, 3 pp.
2008 K. Leijnse Archeologische verwachtingskaart Son & Breugel, Past2Present-ArcheoLogic rapport 543, Woerden. 27 pp.
2008 MER Randstad-Noordring 380Kv, een archeologische meetlat, Past2Present-ArcheoLogic rapport 547, Woerden. 19 pp.
2008 Archeologische verwachtingskaart gemeente Oisterwijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 548, Woerden. 29 pp.
2008 Controle conceptrapport begeleiding Brielle Turfkade 53, Past2Present-Archeologic notitie 396, 3 pp.
2008 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der   Ausgrabungen 7. Teil, Ugent/Past2Present-ArcheoLogic rapport 554,Gent/Woerden, 7 pp.
2008 Archeologische verwachtingskaart gemeente Brielle, Past2Present-ArcheoLogic rapport 555, Woerden. 35 pp.
2008 Archeologische verwachtingskaart gemeente Epe, Past2Present-ArcheoLogic rapport 558,   Woerden. 31 pp.
2008 S.M. van   Roode De Gemeentelijke Onderzoeksagenda Hardenberg, Past2Present-Archeologic rapport 562, 25 pp.
2008 Controle conceptrapport IVO Grave (NB) – Oud-Velp, Hanenstraat, Past2Present notitie 422, 4 pp.
2008 Controle rapport IVO Boxmeer (NB) – Beugen, Brouwersstraat, Past2Present notitie 425, 3 pp.
2008 Onderzoeksvragen ten behoeve van de Gemeentelijke   Onderzoeksagenda Archeologie Hardenberg, Past2Present notitie 428, 4 pp.
2008 Archeologische verwachtingskaart gemeente Boxmeer, Past2Present rapport 560, Woerden. 43 pp.
2008 Controle conceptrapport IVO Grave (NB) – Oud-Velp,   Schoolstraat, Past2Present notitie 437, 4 pp.
2008 Inventarisatie Archeologische Monumenten Zorg in   Vlaanderen, Past2Present notitie 438, 4 pp.
2008 Controle conceptrapport IVO Gennep (L) – Heijen,   Hoofdstraat/Kasteelstraat, Past2Present notitie 441, 4 pp.
2008 Beoordeling Romeinse sporen in vindplaats Brielle-Piek, Past2Present notitie 445, 8 pp.
2008 De Gemeentelijke Onderzoeksagenda Epe, Past2Present-Archeologic rapport 564,   Woerden, 25 pp.
2008 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 8. Teil, Ugent/Past2Present rapport 566, Gent/Woerden, 7 pp.
2008 Controle conceptrapport IVO Grave (NB) – Escharen,   Beerschemaasweg – Graafschedijk, Past2Present notitie 447, 3 pp.
2008 Archeologisch bureauonderzoek plangebied Blok en Onderneming te Nieuwerkerk aan den IJssel,   Past2Present rapport 568, Woerden, 19 pp.
2008 S.M. van   Roode Archeologie beleid, Praktijkreeks Cultureel Erfgoed, Sdu Den Haag.
2008 2.5 Tweede Wereldoorlog, 5.8 Stellingen uit de Tweede Wereldoorlog & Bijlage A, in: T. Hamburg & T. Goossens (red.), Prehistorie tussen de loopgraven,   Nederzettingssporen en aardewerkcomplexen in Bennekom-Streekziekenhuis uit de midden-bronstijd tot de midden-ijzertijd, ca. 1500 tot 500 v.Chr., Archol rapport 81, Leiden, 26 van 115 pp.
2007 Selectieadvies Medemblik Schepenwijk II, Past2Present-ArcheoLogic notitie 54, Woerden.
2007 Tongeren: Ambiorix op de Grote Markt, Romeinen in de Lage Landen, in: H. Pleij & W. Blockmans, Plaatsen van herinnering, Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm, Amsterdam, 48-59.
2007 Opkrassen! Het oudste alfabet van Nederland gevonden in Velsen, Momentum 1, nr. 1, 12-18.
2007 Kerkring, Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland, PIR 4, Woerden, 1-2.
2007 Kenniswinst & Kennislacunes in Houten, Past2Present-ArcheoLogic notitie 57, Woerden.
2007 M.C. Kenemans Bestek opgraving Heeswijkse Kampen vindplaats 4, deelgebieden A en B, gemeente Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 391, Woerden, 73 pp.
2007 Tweede mening Kerkring 47, Nieuwerkerk, Past2Present-ArcheoLogic notitie 69, Woerden
2007 M.C. Kenemans Bestek opgraving Heeswijkse Kampen vindplaats 7 – bedrijventerrein, gemeente Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 418, Woerden, 75 pp.
2007 PvE Graafschedijk, Escharen, Grave, PIR 5, Woerden, 1-3.
2007 Bureauonderzoek J.W.H. Hamilton of Silvertonhill, Past2Present-ArcheoLogic rapport 666, Woerden, 25 pp.
2007 Camping Juliana, Renesse, Schouwen-Duiveland, PIR 6, Woerden, 1-2.
2007 Poeldijk Westhof  vindplaats B, PIR 7, Woerden, 1-5.
2007 M. Corbiau, W. de Clercq & J. Hoevenberg (red.) Journee d’archeologie Romaine – Romeinendag, jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse archeologie, congresbundel, Namen, 1-117.
2007 Onderzoeksthema’s Houten Monument 16, PIR 8, Woerden, 1-8.
2007 S.M. van Roode Wat willen we eigenlijk met ons erfgoed?, Archeologisch selectiebeleid in de praktijk, Ruimte 14, nr. 3, 8-9.
2007 Advies vestingwerken Grave, Past2Present-ArcheoLogic notitie 90, Woerden.
2007 De Louwstraat, Schaijk, PIR 9, Woerden, 1-2.
2007 IJmuiden Zeeweg Binnenhaven, PIR 10, Woerden, 1-2.
2007 PvE Opgraving Schuytgraaf 7 centrum, uitbreiding velden 22 & 24, Past2Present-ArcheoLogic rapport 417, Woerden, 22 pp.
2007 Advies Dapperstraat Haamstede, Past2Present-ArcheoLogic notitie 130, Woerden, 5 pp.
2007 Advies bureauonderzoek Molenweg, Lange Achterweg en St. Joostdijk, Oosterland, Past2Present-ArcheoLogic notitie 133, Woerden, 5 pp.
2007 Advies bureauonderzoek & IVO Nieuwstraat, Oosterland, Past2Present-ArcheoLogic notitie 139, Woerden, 4 pp.
2007 Glyptik, Die Gemmen von der Grabung Kurt-Hackenberg-Platz in Köln (FB 2004.001), in: F. Kempken e.a., Jahresbericht der Ausgrabungen am KHP 2006, Keulen, Anhang, 8 pp.
2007 S.M. van Roode Selectiebeleid Gemeente Dalfsen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 421, Woerden, 80 pp.
2007 S.M. van Roode Waardering voor het verleden, Selectiebeleid in de praktijk, Archeobrief 2007-3, 14-17.
2007 e.a. 8. Het vondstmateriaal, in: Jansma, E, T. de Groot & J.-M.A.W. Morel, Een Romeinse Rijnaak, gevonden in Utrecht-De Meern: resultaten van het onderzoek naar de platbodem ‘De Meern 1’, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 144, Amersfoort, 175-256.
2007 S.M. van Roode Selectiebeleid Gemeente Culemborg, Past2Present-ArcheoLogic rapport 437, Woerden, 105 pp.
2007 M.C. Kenemans Programma van Eisen proefsleuvenonderzoek Poeldijk Westhof Fase II, gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 441, Woerden, 21 pp.
2007 S.M. van Roode Notitie milieuonderzoeken, Past2Present-ArcheoLogic notitie 178, Woerden, 3 pp.
2007 Rapportage uitwerking loopgraaf Bennekom, Past2Present-ArcheoLogic rapport 446,   Woerden, 32 pp.
2007 M.C. Kenemans & K. Leijnse Startdocument Initiatieffase Meers, Past2Present-ArcheoLogic rapport 449, Woerden, 21 pp.
2007 Letters in een Romeins kamp, Het oudste alfabet van Nederland gevonden in Velsens bodem, Velisena 16, 1-8.
2007 S.M. van Roode Selectiebeleid Gemeente Hardenberg, Past2Present-ArcheoLogic rapport 455, Woerden.
2007 Beoordeling rapportage Rijnfront Oegstgeest – BAAC 05-346, Past2Present-Past2Present-ArcheoLogic notitie 205, Woerden, 11 pp.
2007 Beoordeling PvE Boxmeer-Steenstraat, Past2Present-ArcheoLogic notitie 218, Woerden, 4 pp.
2007 Beoordeling toelichting archeologische verwachtingskaart gemeente Hardenberg, Past2Present-ArcheoLogic notitie 239, Woerden, 4 pp.
2006 Bureauonderzoek Vianen Hagestein, Past2Present-ArcheoLogic rapport 321, Woerden.
2006 Second Opinion Velp-Elsweiden, Past2Present-ArcheoLogic rapport 325, Woerden.
2006 R. Isarin Beratung zur Geoarchäologie der Rinne am Köln – Kurt Hackenberg Platz, Past2Present-ArcheoLogic rapport 328, Woerden.
2006 Second Opinion Velp-Looierstraat, Past2Present-ArcheoLogic rapport 329, Woerden.
2006 Onderzoeksvragen Selectiebeleid Gemeente Rheden, Past2Present-ArcheoLogic rapport 330, Woerden.
2006 Programma van Eisen Opgraven & Beschermen Boxmeer-Sterckwijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 333, Woerden.
2006 Bureauonderzoek Werkhoven, Past2Present-ArcheoLogic rapport 335, Woerden.
2006 W. de Clercq & J. Hoevenberg (red.) Romeinendag – Journee d’archeologie Romaine, jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse archeologie, congresbundel, Gent, 1-112.
2006 Plan van Aanpak Opgraven & Beschermen Boxmeer-Sterckwijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 340, Woerden.
2006 Advies naam Woonzorgas Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic   notitie 12, Woerden.
2006 Programma van Eisen Opgraven Houten Hofstad-Castellum, Past2Present-ArcheoLogic rapport 343, Woerden.
2006 S.M. van Roode Selectieadvies Odijk Kodaklocatie, Past2Present-ArcheoLogic   notitie 22, Woerden.
2006 Bureauonderzoek Houten Monument 16, Past2Present-ArcheoLogic rapport 350, Woerden.
2006 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 4. Teil, Past2Present-ArcheoLogic rapport 352, Woerden.
2006 Romeinse Gemmen uit Leidsche Rijn, Past2Present-ArcheoLogic rapport 353, Woerden.
2006 Archeologische thema’s Holy, Vlaardingen, Past2Present-ArcheoLogic notitie 24, Woerden.
2006 Maatregelenplan Cuijk Heeswijkse Kampen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 354, Woerden.
2006 Bureauonderzoek Duinweg Zoutelande, Past2Present-ArcheoLogic rapport 356, Woerden.
2006 Selectiebeleid Gemeente Schouwen Duiveland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 359, Woerden.
2006 E.J. van Ginkel Plan de Campagne Strijd op Nederlands Grondgebied, Past2Present-ArcheoLogic rapport 363, Woerden.
2006 Bureauonderzoek Romeinse munt uit Swalmen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 666, Woerden.
2006 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 5. Teil, Past2Present-ArcheoLogic rapport 367, Woerden.
2006 Bureauonderzoek Strijd op Nederlands Grondgebied, Past2Present-ArcheoLogic rapport 369, Woerden, 29 pp.
2006 Beleidskaart contouren Cuijk, PIR 1, Woerden, 1-2.
2006 Bureauonderzoek G. Maduro, Past2Present-ArcheoLogic rapport 377, Woerden, 33 pp.
2006 Velsen, Castellum Flevum?, in: M. Reddé, R. Brulet, R. Fellmann. J.K. Haalebos & S. von Schnurbein (red.), Les fortifications militaires, Documents d’archéologie Française 100, 404-406.
2006 S.M. van Roode Selectiebeleid Gemeente Venlo, Past2Present-ArcheoLogic rapport 385, Woerden.
2006 Explosieven Boxmeer Sterckwijk, PIR 2, Woerden, 1-4.
2006 Archeologische verwachtingskaart Culemborg, PIR 3, Woerden, 1-2.
2006 ‘Recente verstoringen’, Sporen van strijd op Nederlands grondgebied, Archeologie Magazine 6, 32-34.
2005 Selectieadvies Oudewater-Westerwal, Past2Present-ArcheoLogic rapport 180, Woerden.
2005 J. Bos Selectieadvies archeologische vindplaatsen in het plangebied “Heeswijkse Kampen”, gemeente Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 208, Woerden.
2005 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 1, Past2Present-ArcheoLogic rapport 210, Woerden.
2005 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 2, Past2Present-ArcheoLogic rapport 212, Woerden.
2005 H. van der Beek Houten Hofstad IV waardering van Monument 16, Past2Present-ArcheoLogic rapport 226, Woerden.
2005 Notitie deelgebied Heeswijkse Kampen, Past2Present-ArcheoLogic rapport 231, Woerden.
2005 Archeologische waarden in het bestemmingsplan “Meer en Berg”, gemeente Bloemendaal, Past2Present-ArcheoLogic   rapport 260, Woerden.
2005 B. Goudswaard, R. Isarin Kiespijn: het gebruik van een selectieagenda als ‘meetlat’ voor archeologische keuzes, Archeobrief 3, 14-16.
2005 S.M. van Roode Selectiebeleid Gemeente Rheden, Past2Present-ArcheoLogic rapport 276, Woerden.
2005 Archäologie Nord-Süd Stadtbahn Köln, Fundbericht der Ausgrabungen 3, Past2Present-ArcheoLogic rapport 278, Woerden.
2005 Duurzaam behoud van monument 16-zuid in relatie tot de archeologische inhoud, Houten Diepriool project 113, Past2Present-ArcheoLogic briefrapport, Woerden.
2005 MER Randmeren Quick Scan, Past2Present-ArcheoLogic rapport 279, Woerden.
2005 Programma van Eisen Bouwbegeleiding Cuijk – Beersebaan, Past2Present-ArcheoLogic rapport 284, Woerden.
2005 Bureauonderzoek Rembrandtplein, Lichtenvoorde, Past2Present-ArcheoLogic rapport 286, Woerden.
2005 Bureauonderzoek archeologische waarden Stierstraat Dordrecht, Past2Present-ArcheoLogic rapport 288, Woerden.
2005 Second Opinion Brielle Nieuwland Oost, Past2Present-ArcheoLogic rapport 290, Woerden.
2005 Bureauonderzoek Laag Keppel in mei 1940, Past2Present-ArcheoLogic rapport 294, Woerden.
2005 Beratung zur Strategie Ausgrabung Holz in der Hafenrinne Köln-KHP, Past2Present-ArcheoLogic rapport 295, Woerden.
2005 Bureauonderzoek archeologische waarden Zuiderenk fase 2 Lochem, Past2Present-ArcheoLogic rapport 296, Woerden.
2005 Determinatierapport Romeinse fibula, Past2Present-ArcheoLogic rapport 298, Woerden.
2005 Bureauonderzoek, selectiekader en maatregelenplan Middelburg Mortiere, Past2Present-ArcheoLogic rapport 299, Woerden.
2004 Quick Scan plangebied Westerwal te Oudewater, Past2Present-ArcheoLogic rapport 126, Woerden.
2004 K. Leenders, H. van der Beek, E. Raap Waardering en evaluatie Archeologie & Cultuurhistorie MER dijkverlegging Lent, Past2Present-ArcheoLogic rapport 131, Woerden.
2004 Research document en concept selectieagenda Boxmeer-Beugen Zuid,   Past2Present-ArcheoLogic rapport 141, Woerden.
2004 R. Isarin Bijdrage in: Selectieagenda Westlandse Zoom, gemeente Westland, Past2Present-ArcheoLogic rapport 149, Woerden.
2004 E. Raap Selectieadvies Boxmeer-Beugen Zuid, Past2Present-ArcheoLogic rapport 150, Woerden.
2004 M.D. de Weerd Velsen: the 1997 excavations in the early Roman base and a reappraisal of the post-Kalkriese Velsen/Vechten dating evidence, in: F. Vermeulen, K. Sas & W. Dhaeze (red.), Archaeology in confrontation, aspects of Roman military presence in the northwest, studies in honour of   prof. Em. Hugo Thoen, ARGU 2, Gent, 31-62.
2004 H. Stoepker, E. Rensink, E. Drenth Bijdrage in: Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de Maaswerken en de Via Limburg, Resultaten van het verkennend onderzoek, Wetenschappelijk beleidsplan, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 111, Amersfoort.
2004 Programma van Eisen karterend proefsleuvenonderzoek Usseleres, Enschede, Past2Present-ArcheoLogic rapport 169, Woerden.
2003 D. de Loecker, P. van der Gaauw Ontwerp en Archeologisch Programma van Eisen van een Aanvullende Archeologisch Onderzoek (AAO), Zandmaas, gemeente Arcen & Velden, Mega-AAO Lomm: vindplaats 3 t/m18, rapport PTA, Maastricht.
2003 M. de Grooth, D. de Loecker, B. Quadflieg Bijdrage in: Gebiedsprogramma, Grensmaas, Borgharen en Itteren, rapport PTA, Maastricht.
2003 Ontwerp en geprojecteerde werkomschrijving voor de analyse en publicatie van het   archeologisch onderzoek van de vindplaatsclusters De Laar 98-1 en De Laar 16 te Arnhem, ArcheoLogic rapport 86, Woerden.
2003 Selectieadvies archeologische vindplaatsen plangebied De Woerd te De Meern, Gemeente Utrecht, Past2Present-ArcheoLogic rapport 103, Woerden.
2003 K. Leenders H. van der Beek Bureaustudie Cultuurhistorie & Archeologie MER Dijkverlegging Lent, Past2Present-ArcheoLogic rapport 108, Woerden.
2003 J. Bos Voorontwerp Vleuten – De Woerd, Past2Present-ArcheoLogic rapport 109, Woerden.
2003 K. Leenders H. van der Beek Cultuurhistorie en Archeologie, Rapport Royal Haskoning/Oranjewoud 9M7653.09/R013/ARCH/MdV, Nijmegen.
2003 J. Bos Programma van Eisen voor de archeologische opgraving van het plangebied De Woerd, Past2Present-ArcheoLogic rapport 116, Woerden.
2003 Nota van Uitgangspunten Archeologie en Cultuurhistorie plangebied Erp-Noord, Past2Present-ArcheoLogic rapport 125, Woerden.
2002 Romeinen te Beegden, Waarnemingen in een waterleidingsleuf, Archeologie in Limburg 89, 2-13.
2002 Het dolium van Swalmen, Containers uit de Klassieke Wereld en hun archeologische context, Maas- en Swalmdal 21, Jaarboek 2001, 84-100.
2002 Verkenning Zandmaas pakket II, Thema: Archeologie, rapport PTA, Maastricht. (ingepast in: J. Eshuis (red.), Verkenning Zandmaas pakket II+, Beschrijving van maatregelen en alternatieven, Maastricht.)
2002 E.   Wieringa Bijdrage in: Selectieadvies Bestemmingsplangebied Maasboulevard, Cuijk, Past2Present-ArcheoLogic rapport 34, Woerden.
2002 E.   Wieringa Quick Scan De Laar 98-1 en De Laar 16 te Schuytgraaf, Arnhem, Past2Present-ArcheoLogic rapport 41, Woerden.
2002 Overdrachtsdossier, Lateraalkanaal West, Archeologie, rapport PTA, Maastricht.
2002 P. van der Gaauw, B. Quadflieg, P. Stassen Overdrachtsdossier, Rivierverruiming & Maasroute, Archeologie, rapport PTA, Maastricht.
2002 Rapportage, Gennep-Maaskemp / Proefproject 2 – De Grauwe Beer / Lomm-Lieveld, Archeologische sporen uit WO II, gemeente Gennep / Beesel / Arcen & Velden, rapport PTA, Maastricht.
2002 Vlammen aan de Maas, Romeinse graven bij Lomm, Archeologie in Limburg 92, 8 – 13.
2001 Jaarverslag 2000, Zandmaas, rapport PTA, Maastricht.
2001 Een container uit de Klassieke Wereld te Swalmen, Dolia en hun   archeologische context, Archeologie in Limburg 87, 11-17.
2001 Velsen vol Romeinen, in: A.P. van den Band & E.H.P. Cordfunke (red.),   Archeologie in veelvoud, Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Utrecht, 111-118.
2001 Fort Velsen, Romeinse soldaten in een uithoek van een wereldrijk, in: E. Oomen (red.), Krijgshistorie, NJBG congres 2001, Delft.
2001 W.J.   Bosman Reacties van lezers, Westerheem 50, 169-171.
2001 E. Drenth, P. van der Gaauw Ontwerp van een Vlakken Onderzoek als afsluiting van de AAI Project Zandmaas, deelgebied Lomm, rapport PTA, Maastricht.
2001 E. Drenth, J.   Schotten Vlakkenonderzoek Lomm, ARCN 01, Determinatie vondstmateriaal, rapport PTA, Maastricht.
2001 E. Drenth Voorstel   tot het uitvoeren van een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO), Zandmaas, Lomm, Hoogwatergeul Lomm, gemeente Arcen & Velden, rapport PTA, Maastricht.
2001 Opmerkingen n.a.v. het conceptrapport: “Concept Startdocument Archeologic Lomm i.o.v.: RWS Maaswerken, Archeologic Rapportage 16, 2001”, rapport PTA, Maastricht.
2001 Archeologische tracé begeleiding te Beegden, rapport PTA, Maastricht
2001 Rapportage  tracébegeleiding aanleg WML – leiding (september 2000), Beegden, rapport PTA, Maastricht.
2001 J. Schotten Lateraalkanaal West – TB Waterleiding – Beegden 1, Determinatie Vondstmateriaal, rapport PTA, Maastricht.
2001 Lateraalkanaal West – TB Waterleiding – Beegden 3, Determinatie Vondstmateriaal, rapport PTA, Maastricht.
2001 Proefproject 2, Vondsten passieve tracébegeleiding: gezien bij RAAP Roermond 07-11-2001, rapport PTA, Maastricht.
2001 De Maaswerken, Zandmaas / Maasroute, Basisgegevens Archeologie, Peildatum september 2001, rapport PTA, Maastricht
2001 Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 1e kwartaal 2001, ZM 2001-k1, rapport PTA, Maastricht.
2001 Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 2e kwartaal 2001, ZM 2001-k2, rapport PTA, Maastricht.
2001 Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 3e kwartaal 2001, ZM 2001-k3, rapport PTA, Maastricht.
2001 Voortgangsrapportage, ZM 2001 e.v., rapport PTA, Maastricht   (maandelijks).
2001 Rapportage Uitvoeringsbegeleiding Milieuboringen, Zandmaas, Gennep, Zoekgebieden speciewinning kades, rapport PTA, Maastricht.
2001 Archeologie Zandmaas, Lomm, Plannen op basis van het vooronderzoek, rapport PTA Maastricht.
2001 Ontwerp en Archeologisch Programma van Eisen van een AAO (Aanvullend Archeologisch Onderzoek), Zandmaas, gemeente Arcen & Velden, Lomm, vindplaats 8 en 14, rapport PTA, Maastricht.
2001 Ontwerp en Archeologisch Programma van Eisen van een AAO (Aanvullend Archeologisch Onderzoek), Zandmaas, gemeente Arcen & Velden, Lomm, vindplaats 12 en 13, rapport PTA, Maastricht.
2000 Zegelring met gem, in: H. Stoepker (red.), Venray-Hoog­rie­broek,   Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 46, 157-159.
2000 Jaarverslag 1999, De Maaswerken, Zandmaas / Romeinse tijd, rapport PTA, Maastricht.
2000 De Maaswerken, Platform Archeologie, Archeologische begeleiding van de Zandmaas, Plan van Aanpak 2001, rapport PTA, Maastricht.
2000 E. Drenth, P. van der Gaauw Ontwerp van een Profielsleuven onderzoek als aanvulling op de AAI Project Zandmaas, Deelgebied Lomm, rapport PTA, Maastricht.
2000 Profielsleuven Lomm, rapport PTA, Maastricht. (informatie t.b.v. WBR, omgevingsmanagement en gemeente Arcen & Velden).
2000 E. Drenth Selectievoorstel Aanvullend Archeologisch Onderzoek, Zandmaas, Hout-Blerick, gemeente Venlo, rapport PTA, Maastricht.
2000 Rapportage Pro-Actieve Uitvoeringsbegeleiding, Proefproject 2, TB, De Grauwe Beer, 4-6 april 2000, rapport PTA, Maastricht.
2000 Proefproject 2, TB, De Grauwe Beer, Vondstdeterminatie werkput 1, rapport PTA, Maastricht.
2000 Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 2e kwartaal 2000, ZM 2000-k2, rapport PTA, Maastricht.
2000 Project Zandmaas, Kwartaalrapportage, 3e kwartaal 2000, ZM 2000-k3, rapport PTA, Maastricht.
2000 Voortgangsrapportage, ZM 2000 e.v., rapport PTA, Maastricht   (maandelijks).
1999 Battlefield Flevum: Velsen 1, the latest excavati­ons, results and interpretations from features and finds, in: W. Schlüter, R. Wiegels (red.), Rom und die Ausgrabungen von KalkrieseInternationaler Kongress der Universität Osnabrück und des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land e.V. vom 2. Bis 5. September 1996, Osnabrück 1999, 91-96.
1999 Romeinen en een waterleiding II, Resultaten van het onderzoek, PWN-wereld 51, 10-11.
1999 Velsen 1 and Velserbroek B6, the latest excavations, results and interpretations from features and finds, in: N. Gudea (red.), Roman Frontier Studies, Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalau, 303-308.
1999 Possible baths at the fort of Velsen 1: a provisional interpretation, in: J. Delaine & D.E. Johnston (red.), Proceedings f the First nternational Conference on Roman Baths   held at Bath, England, 30 March-4 April 1992. Part 2: Design and Context, Bath, 245-250.
1999 Programma van Eisen / Ontwerp voor een AAO (Aanvullend Archeologisch Onderzoek), Romeins gebouw en Merovingisch grafveld, Borgharen, gemeente Maastricht, rapport PTA, Maastricht.
1999 Ontwerp en Programma van Eisen voor een AAI (Aanvullend Archeologische Inventarisatie), Gennep, Genneperhuis eroderende oever, rapport PTA, Maastricht.
1999 Archeologie, Programma van Eisen, opgesteld t.b.v. OTB Zandmaas /  Maasroute, rapport PTA, Maastricht.
1999 Archeologie, Voorlopige resultaten AAI Lomm, opgesteld t.b.v. OTB Zandmaas / Maasroute, rapport PTA, Maastricht.
1999 Archeologie, Voorlopige resultaten AAI Ooijen, opgesteld t.b.v. OTBZandmaas / Maasroute, rapport PTA, Maastricht.
1998 W.J. Bosman, M.D. de Weerd De Vroeg-Romeinse basis Velsen 2, Het onderzoek in het tracé van de drinkwatertransportleiding in de Zuiderscheg in september 1997, Rapport IPP, Amsterdam.
1998 Velsen: Velsen 2, in: E. Jacobs (red.), Arche­olo­gische Kroniek Noord-Holland over 1997, Holland 30, 324-328.
1997 De Wijkertunnel, in: C.T. Waslander (red.), Graven in de Archeologie, Meppel, 62-65.
1997 Deventer: Tuinaanleg of Verdedigingswerk?, in: S. van Dockum & A.   Haytsma (red.), Gids Archeologische Monumenten in Nederland, Abcoude/Amersfoort, 50-51.
1997 Elst: Twintig eeuwen geloven op één plaats, in: S. van Dockum & A.   Haytsma (red.), Gids Archeologische Monumenten in Nederland, Abcoude/Amersfoort, 100-101.
1997 Tiel-Bergakker, in: Arche­ologische Kroniek van Gelderland over 1996.
1997 Driel-De Hamseboomgaard, in: Arche­ologische Kroniek van Gelderland over 1996.
1997 Het kasteel van Zuilichem, Nieuwsblad Kastelen­lexi­con.
1997 Romeinen en een waterleiding, PWN-wereld 49, 10-11.
1997 W.J. Bosman Velsen: Velsen 2, in: R.M. van Heeringen, M. Meffert (red.), Arche­olo­gische Kroniek Noord-Holland over 1996, Holland 29, 352-354.
1997 Het culturele vondstmateriaal van de Vroeg-Romeinse versterking Velsen 1, proefschrift, Universiteit van Amsterdam.
1997 Romeinen en Waterleidingen, Velisena 6, 3-6; idem Velisena 7, 35.
1996 recensie van: Archeologie en Bouw­historie in Zwolle 3, Hemmy Clevis en   Jan de Jong (red.), Zwolle (gemeente Zwolle) 1995, Zwols Historisch Tijd­schrift 13, nr. 1, 29-30.
1996 Velserbroek B6, in: One man’s trash is another man’s treasure, tentoonstellingscatalogus Boymans-Van Beuningen, Rotterdam.
1996 Gramsbergen-Loozer­mars, in: A.D. Verlinde, Archeologische kroniek van   Overijssel over 1995, Overijsselse Historische Bijdragen 111, 139-140.
1996 Steenwijk, in: A.D. Ver­linde, Archeologische kroniek van Overijssel over   1995, Archeologi­sche kroniek van Overijssel over 1995, Overijsselse   Histori­sche Bijdragen 111, 140-142.
1996 T. Looijenga A runic inscription from Tiel-Bergakker, the Netherlands, Amsterdammer Beiträge zur älteren Germanistik   46, 9-16.
1995 Straatbeeld Velsen, IJmuider Courant 20 september 1995.
1995 Velsen: Kasteel Brede­rode, in: J.K. Hagers (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1994, Holland 27, 333-335.
1995 Velsen: Noord Spaarndammer Polder, in: J.K. Hagers (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1994, Holland 27, 335-336.
1995 Velsen: Velserbroekpolder B6, in: J.K. Hagers (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Hol­land over 1994, Holland 27, 336.
1995 Velserbroek B6 – Velsen 1 – Velsen 2, Is there a relationship between the military equipment from a ritual site and the fortresses of Velsen ?, in: C. van Driel-Murray (red.), Roman Military Equipment: Experiment and Reality, Proceedings of the 9th International Roman Military Equipment Conference, Leiden 1994, Journal of Roman Military Equipment Studies 6, 89-98.
1995 Pouring lead in the pou­ring rain, Making lead slingshot under battle conditions, in: C. van Driel-Murray (red.), Roman Military Equipment: Experiment and Reality, Proceedings of the 9th International Roman Military Equipment Conference, Leiden 1994, Journal of Roman Military Equipment Stu­dies, 99-103.
1994 Een onverwachte ontdekking bij de Ruïne van Brederode, Velisena 2,   4-6.
1994 Romeinse strategie vlak voor de in­stelling van de Limes, in: D. Gerrets   (red.), Nederland buiten de Limes, gedurende de eerste 5 eeuwen van onze jaartelling, symposiumbundel 15 december 1994 IPP Amsterdam, Amsterdam/Gro­ningen.
1994 The Velsen Gems (2), Bulletin Antieke Beschaving 69, 155-164.
1993 Valkenburg Engraved Gems and Signet Rings, in: R.M. van Dierendonck, D.P.   Hallewas, K.E. Waugh (red.), The Valken­burg Excavations 1985-1988, Intro­ducti­on and Detail Studies, Nederlandse Oudheden 15, Valken­burg Project 1, 121-136.
1993 Velserbroek B6, Military Equipment from a ritual site (2), ARMA, Newsletter of the Roman Military Equipment Conference Vol. 5 No 1, 3-8.
1993 L.L. Therkorn Velsen: Velserbroekpol­der, in: P.J. Woltering (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1992, Holland 25, 302-305.
1993 Een hondenpenning uit Spaarnberg, Velisena 1, 27-30.
1993 De slag om Flevum, Kwartaal Appèl, Kwartaalblad van de Stichting Historische Militaria 3, 3-8.
1992 Archeologisch onderzoek naar de Ro­meinse tijd in Zuid Kennemerland, in: S. Comis e.a (red.), Op grond van het verleden, 31 oktober 1992, Archeologisch sympo­sium, 40-jarig bestaan van de A.W.N. Afdeling Kenne­mer­land, Gravenzaal Stadhuis Grote Markt 2 Haarlem, Haar­lem, 14-15.
1992 Romeinse gemmen uit Velsen 1 (deel 3), Westerheem 41, 198-209.
1992 W.J. Bosman Velsen: Velserbroekpol­der, in: P.J. Woltering (red.), Arche­olo­gische   Kroniek Noord-Holland over 1991, Holland 24, 323-326.
1991 Early Roman horse gear from Velsen 1, ARMA, Newsletter of the Roman Military Equipment Confe­rence Vol. 3 No 2, 22-25.
1991 J.-M.A.W. Morel Velsen: Noord Spaarn­dammer Polder, in: S.W. Jager, P.J. Woltering (red.), Archeolo­gische Kroniek Noord-Holland over 1990, Holland 23, 311-312.
1991 Velserbroek B6, Military Equipment from a ritual site, ARMA,   Newsletter of the Roman Milita­ry Equipment Conference Vol. 4 No 1, 5-8.
1990 Goden, Sier en Geluk, gemmen uit de Romeinse tijd van het Marktveld te Valkenburg (Z.H.), in: E.J. Bult & D.P. Hallewas, Graven bij Valkenburg III, het archeologisch onderzoek in 1987 en 1988, Delft, 94-99.
1990 J.-M.A.W. Morel Velsen: Noord Spaarndammer Polder, in: S.W. Jager, P.J. Woltering (red.), Archeolo­gische Kroniek Noord-Holland over 1989, Holland 22, 311-314.
1989 J.-M.A.W. Morel An early Roman burial in Velsen, in: C. van Driel-Murray (red.), Roman Military Equipment: the Sources of Evidence, Proceedings of the 5th Roman Military Equipment Conference 1987, BAR Int. Ser. 476, 167-191.
1989 Bosman, A.V.A.J., 1989, Verslag van de werkzaamheden van de werkgroep over 1988, Jaarverslag AWN afdeling Kennemer­land, Haarlem.
1989 Inheems aardewerk uit Nijmegen en Druten, scriptie IPP, Amsterdam.
1989 Diatomeeënanalyse van Inheems-Romeins aardewerk uit Nijmegen en Druten, bivakscriptie IPP, Amsterdam.
1989 J.-M.A.W. Morel Het havenfort Velsen 1, in: Archeologische opgravingen in 1989 in Velsen, IJmuiden, 11-24.
1988 P. Vons Inheems boeren bezochten de verlaten Romeinse versterkingen Velsen I en II, Wester­heem 37, 1-16.
1988 Werkgroep Velsen, in Afdeling Kennemerland, Verslagen over 1987, Westerheem 37, 204.
1985 De Italische Terra Sigillata uit het Rijngebied, scriptie UvA, Amsterdam.
1982 De terra sigillata stempels van Velsen 1, Santpoort.