Tweede Wereldoorlog

SONY DSCDe generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, is intussen -voor zover nog in leven- op hoge leeftijd. Hun verhalen hebben hun weg gevonden naar de geschiedenisboeken en musea. En vele schriftelijke en visuele bronnen zijn bewaard gebleven om te bestuderen. Onderzoek hiernaar, en archeologisch onderzoek ter plaatse, kan geconstateerde kennislacunes opvullen, verloren gegane herinneringen boven tafel halen, en oude bronnen bevestigen of nuanceren.

In het voorjaar van 2014 werden in Arnhem in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ aan weerszijden van de John Frostbrug zestien bomkraters opgegraven. Aan de westzijde van de brug werd bovendien voor het eerst integraal een FLAK-stelling opgegraven. Het ging hierbij niet alleen de zoektocht naar achtergebleven explosieven, maar juist om de combinatie met de benadering van de kraters en de FLAK-stelling als archeologische sporen. Military Legacy was als deskundige te velde en bij de uitwerking betrokken.

Voor vliegveld Valkenburg maakte Military Legacy een verwachtingsmodel, waarbij alle van belang zijnde perioden waren meegenomen: de bouw eind jaren dertig, de meidagen van 1940, het Duitse gebruik, het Britse gebruik in de periode 1945-1946 en daarna het gebruik als vliegveld voor de Nederlandse Marine Luchtvaart Dienst. Zowel het archeologisch onderzoek als de OCE (opsporing conventionele explosieven) werd door Arjen Bosman zelf begeleid.

Voor de gemeente Katwijk is een bureauonderzoek gemaakt en is de opgraving begeleid. De vondst van de Duitse antitankmuur was geen verrassing, wel de nog aanwezige camouflageverf erop. Deze was in geen enkele bron beschreven. Pas bij gericht onderzoek is een serie niet eerder gepubliceerde foto’s ontdekt waarop het camouflagepatroon zichtbaar was. De resultaten konden zo naar twee kanten worden gebruikt. De zwart-wit foto’s konden worden ingekleurd met de juiste kleuren. Daarnaast kon het vage patroon van camouflage op de tankmuur worden gereconstrueerd.