Advies, archeologie & OCE

T&A Survey voert in 2018 in Nijmegen een gecombineerd explosieven-, archeologisch en milieukundig bodemonderzoek uit in verband met de sloop van een woonwijk (foto: T&A Survey).

Gezien zijn ruime ervaring kan Arjen Bosman u als senior adviseur van dienst zijn. Hij kan adviezen geven vanachter het bureau, maar ook te velde. Daar kan ook archeologisch en/of OCE-onderzoek worden uitgevoerd. Military Legacy is inmiddels een gewaardeerde partij om mee samen te werken.

Alle vormen van modern oorlogserfgoed kunnen hierbij het onderwerp zijn: archeologische sporen, stellingen met nog bestaande bouwhistorische elementen of afzonderlijke mobiele objecten. In overleg wordt besproken hoe het advies vorm krijgt; bijvoorbeeld als publicatie, presentatie, tentoonstelling of verfilming.

Er is steevast een kritische houding ten opzichte van nut en noodzaak in de omgang met Modern Oorlogserfgoed. Dat geldt zowel op wetenschappelijk, beleidsmatig als publieksgericht terrein.

Ook begeleiding van studenten bij onderzoek naar modern oorlogserfgoed valt binnen de adviespraktijk. Daarbij kan Arjen terugvallen op zijn ruime onderwijservaring.

SONY DSC

Arnhem-Meinerswijk: opgraving Duitse 2 cm Flak-stelling, voorjaar 2014.