Militaire inzet na 1945

Kort na 1945 is de Koude Oorlog aangevangen. Al is het niet tot een gewapend
treffen op Nederlands grondgebied gekomen, er zijn wel voorbereidingen gemaakt
om stand te kunnen houden mocht het Oostblok aanvallen. Pas met de val van de
Sowjet Unie en het Warschaupact in 1991 zal de noodzaak voor het in stand
houden langzaam verdwijnen. Uit deze periode zijn nog zowel bouwkundige als archeologische objecten aawezig.

Livius cursus Politionele Acties les 1