Eerste Wereldoorlog

Hoewel de strijd zich vooral buiten Nederland heeft afgespeeld, zijn de invloeden hier wel degelijk voelbaar en zichtbaar geweest. Zo kwamen er steeds meer tekorten door blokkades en door de verstoring van het economische verkeer. Een zeer groot deel van mannen was gemobiliseerd. Deze mannen, die doorgaans gewone banen hadden, moesten nu oefenen. Ze maakten schuilonderkomens langs de grens en ze bekwaamden zich in het maken van loopgraven. Bij grootscheepse offensieven was het bulderen van het geschut hier te horen. De samenleving zag er beduidend anders uit dan in een vredessituatie.

SONY DSCDeze periode komt in ons land slechts spaarzaam onder de aandacht in archeologisch onderzoek, waar de Tweede Wereldoorlog vooralsnog domineert. Logischerwijze is dat anders in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. In Nederland lag een front lang gefixeerd, met slechts geringe verschuivingen. Het betekent dat zich hier in vier jaar tijd een stratigrafie en een sporenzone kon opbouwen. Naast interpretatie en georefereren van luchtfoto’s geeft registratie van archeologische sporen een beeld van de ontwikkeling van de frontzone en het achterland. Om de juiste interpretatie te geven, is kennis van militair materiaal en materieel een vereiste. Military Legacy beschikt hier in ruime mate over.