Geslaagde collegadag in het teken van de Tweede Wereldoorlog in Huis van Hilde en in de duinen

Op vrijdag 30 oktober vond in het Huis van Hilde een verdiepende collegadag plaats over modern oorlogserfgoed. Met zo’n 20 deelnemers was het noodgedwongen een klein gezelschap. De beperkingen van de coronamaatregelen werden omgezet in positieve kansen, zoals: gemakkelijker met elkaar kunnen discussiëren en de kans om partijen van zeer uiteenlopende achtergronden bij elkaar te brengen.

De focus lag op de crash van de Engelse Lancaster, een Dambuster, voor de kust van Castricum. De crash staat centraal in de tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond, samengesteld door Arjen Bosman. Hierin worden archeologische vondsten getoond van het vliegtuig en objecten uit de directe omgeving die verband houden met het drama. Alle partijen die een rol speelden, komen aan bod. De vraag was of de archeologie gegevens kan aanvullen die niet op foto’s staan, of die door de tijd heen uit de verhalen zijn verdwenen of anders zijn geworden. De conclusie na afloop was dat archeologie op een waardeneutrale manier in staat is alle verhalen en personen weer aan elkaar te verbinden en zo het complete plaatje / het verhaal weer helder te krijgen.

De initiatiefnemers zijn daarnaast John Heideman, kenner van Castricum en Bakkum in de Tweede Wereldoorlog, meer dan erkentelijk dat hij in de middag per fiets de deelnemers heeft meegenomen door de duinen. Als gepassioneerd verteller, gewapend met beeldmateriaal en de kracht van de locatie waar alles gebeurde, maakte hij de dag voor iedereen echt af. Onderweg zagen we onder meer: de Kunstbunker (waar bijvoorbeeld de Nachtwacht verbleef), diverse bovengrondse restanten van de Atlantikwall en stonden we stil niet ver van de -nu niet bereikbare- crashlocatie en keken uit over het landschap vanuit de radarpost de Grosse Elefant. De persoonlijke verhalen, dikwijls gekregen van de personen zelf voor zij overleden, of van hun naasten, maakte dit onderdeel bijzonder.

Als initiatiefnemers zijn wij blij met de resultaten van deze kleinschalige dag en hopen een dergelijk samenzijn vaker te kunnen uitvoeren. Wanneer collega’s vragen hebben hoe je een dag als dit organiseert, delen we graag onze opgedane ervaringen. Neem vooral contact met ons op.

Arjen Bosman (Military Legacy), Kasper van den Berghe (FindX) en Monique Deege (bureau Communique)