Over ML

Arjen Bosman heeft het initiatief genomen zich vakmatig met militair erfgoed bezig te houden. Tegenwoordig is hij eigenaar van Military Legacy. In zijn rugzak zit een combinatie van meer dan 40 jaar kennis over 20e-eeuwse Nederlandse krijgsgeschiedenis, een archeologische carrière in Romeins militair erfgoed, en het dagelijks leven van een militair op vredesmissie in Libanon in de jaren 80. Inmiddels bevat de rugzak ook het certificaat senior explosievendeskundige OOO (= Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten). Kortom: relevante bagage om u vakkundig terzijde te staan bij vragen over wat te doen (of juist te laten) met krijgshistorische onderwerpen uit de periode 1870 – 1999.

Arjen BosmanMilitary Legacy onderscheidt zich van de andere partijen in dit taakveld door de heldere en korte lijnen. Maar meer nog: door de eigen ervaring van het militaire leven, inclusief het geluid en de uitwerking van een langssuizende kogel en een nabij inslaande mortiergranaat.

Logo
De schrijfwijze van het logo is afgeleid van het stempel CM (Centrale Magazijnen) dat voorkomt in de Nederlandse militaire uitrusting. Onder dit stempel staat het jaar van fabricage. Het achterliggende idee voor een gelijke schrijfwijze van de letters ML is om aan te geven dat u alles centraal bij één bedrijf kunt vinden.

CV in pdf