Wat kan Military Legacy voor u doen?

Opnames t.b.v. de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum (foto: Evert van Ginkel, TGV)

Military Legacy helpt u bij vragen over militair erfgoed uit de 20e eeuw, bijvoorbeeld met:

  • de waardestelling van een kazemattenlinie
  • de archeologische begeleiding tijdens explosievenonderzoek
  • advisering bij de aankleding van filmsets
  • de organisatie van tentoonstellingen
  • onderzoek naar krijgsverrichtingen en slagveldlocaties
  • onderzoek en determinatie van (archeologisch en krijgshistorisch) vondstmateriaal
  • publicatie van de resultaten

Arjen Bosman tijdens zijn examen OCE-deskundige (foto: St. Examinering OCE).

Arjen Bosman is:

  • Senior deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten (SD), Basiskennis VOMES (BV), Registratienummer: 119-111-738
  • geregistreerd Senior KNA Archeoloog en Senior KNA Materiaal Specialist in het actorenregister archeologie onder nummer 71432822
  • in het bezit van het VCA certificaat