Militair erfgoed overzee

De Nederlandse krijgsmacht heeft in de loop der tijd haar sporen achtergelaten
op diverse plekken. Veel zijn te vinden in de voormalige koloniën. De meer
recente geschiedenis laat ook optredens in VN- of in NAVO-verband zien. Zo is
een specifiek onderzoek uitgevoerd naar sporen van de inzet in het verband van
UNIFIL in Zuid-Libanon.

Twee maal dezelfde locatie in Libanon, post 7-17: in 1984 (links) en in 2012 (rechts).

Libanon, post 7-17 in 1984.Libanon, post 7-17 in 2012.