Romeinse resten in Gezondheidspark Dordrecht

De afgelopen weken maakte Arjen Bosman deel uit van het team dat een opgraving deed in het Gezondheidspark. De verwachting was dat er Romeins materiaal aanwezig kon zijn en dat bleek ook het geval.

De precieze betekenis van de vondsten voor de locatie wordt nog uitgezocht, maar bijzonder was het in elk geval zeker. Voor een eerste indruk: bekijk het filmpje dat gemaakt is tijdens het bezoek van de wethouder Piet Sleeking.

https://twitter.com/pietsleeking/status/1333542904518897664/photo/3