Wat kan Military Legacy voor u doen?

Uitgelicht

Military Legacy helpt u bij vragen over militair erfgoed uit de 20e eeuw, bijvoorbeeld met:

  • dML nieuwjaarskaart 2015 def recht rde waardestelling van een kazemattenlinie
  • de archeologische begeleiding tijdens explosievenonderzoek
  • advisering bij de aankleding van filmsets
  • de organisatie van tentoonstellingen
  • onderzoek naar krijgsverrichtingen en slagveldlocaties
  • onderzoek en determinatie van (archeologisch en krijgshistorisch) vondstmateriaal
  • publicatie van de resultaten

 

Archeologie modern oorlogserfgoed onderzocht

voorpagina rapport archeologie MO Military Legacy werkte mee aan de eerste kritische beschouwing van de archeologie van modern oorlogserfgoed.

Dit overzichtswerk is een momentopname en geeft inzicht in de complexe materie van een -binnen de archeologie- relatief jong vakgebied. Voor deze ‘nulmeting’ is veel vergelijkingsmateriaal vergaard, in binnen- en buitenland. Interviews met belanghebbenden, zowel binnen als buiten de archeologie, plaatsen het lijvige rapport in een breder maatschappelijk perspectief.

Binnenkort is het rapport via SPA uitgevers verkrijgbaar. Downloaden kan ook, klik hier.