Wat kan Military Legacy voor u doen?

Uitgelicht

Military Legacy helpt u bij vragen over militair erfgoed uit de 20e eeuw, bijvoorbeeld met:

  • Photo 09-01-14 14 18 17de waardestelling van een kazemattenlinie
  • de archeologische begeleiding tijdens explosievenonderzoek
  • advisering bij de aankleding van filmsets
  • de organisatie van tentoonstellingen
  • onderzoek naar krijgsverrichtingen en slagveldlocaties
  • onderzoek en determinatie van (archeologisch en krijgshistorisch) vondstmateriaal
  • publicatie van de resultaten

 

Bij nader inzien: Velsen II

Bij nader inzien is een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden) over nieuw onderzoek naar 31 ‘vergeten’ archeologische opgravingen in Nederland. Military Legacy werkte één van deze opgravingen uit. De tentoonstelling is te zien t/m 14 september (open monumentendag).

Nieuw onderzoek naar oude opgravingen

In de vorige eeuw zijn door het hele land duizenden opgravingsprojecten uitgevoerd. Lang niet altijd werden de resultaten goed in kaart gebracht. Vondsten en documentatie verdwenen zelfs ongezien in dozen en lades. 31 van deze ‘vergeten’ opgravingen zijn de afgelopen jaren opnieuw bestudeerd. Dat gebeurde door middel van nieuwe technieken en met financiële steun van het ministerie van OCW, de wetenschapsorganisatie NWO en in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Checkpoint vermeldt website

Photo 04-02-14 11 06 43
Military Legacy is niet alleen eigenaar van deze site over de werkzaamheden van het bedrijf. Al jarenlang is ook de inhoudelijke website www.leger1939-1940.nl in de lucht. Checkpoint, HET maandblad voor veteranen, noemt deze website dan ook in de special van januari/februari 2014 over uniformen en tenues.