De slag bij Velsen uitgelegd op de radio

Hoe zat het nu precies met die slag van Velsen tussen de Romeinen en de Friezen, in het jaar 28?? En hoe komt het dat we het verloop van deze slag zo nauwkeurig kunnen volgen? Wie heeft er eigenlijk gewonnen?

Arjen legt het uit in het radioprogramma OVT, dat op zondag 16 september om 5 voor half 12 op radio 1 wordt uitgezonden!

Wil je het hele interview terugluisteren, dan kan dat hier.

 

Arjen Bosman eerste senior archeoloog met certificaat OCE-deskundige

Arjen Bosman van Military Legacy blijft zich ontwikkelen in zijn vakgebied. Hij heeft vanaf nu zijn certificaat OCE-deskundige op zak.

Het verschil met het certificaat assistent OCE-deskundige (wat meer archeologen inmiddels hebben behaald) ligt op het vlak van kennis en vaardigheden. De OCE-deskundige richt zich op het herkennen, benaderen en identificeren van conventionele explosieven en het tijdelijk veiligstellen van de situatie, daar waar een assistent alleen mag helpen.

De OCE-deskundige is getraind in de werkingsprincipes, het identificeren en beoordelen van het gevaar van conventionele explosieven. Daarnaast heeft een OCE-deskundige kennis van de omgang met (andere) bodemvreemde stoffen en objecten en van de relevante wet- en regelgeving die daarbij hoort. De werkzaamheden vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Senior OCE-deskundige. En die laatste functie, dáár horen we Arjen in de toekomst vast nog over.

Tweede editie congres Strijdigheden 25 mei hogeschool Saxion

Dankzij het ruime aanbod van presentaties hebben we voor de tweede editie van congres Strijdigheden opnieuw een gevarieerd programma kunnen samenstellen.

Via de website kun je je aanmelden als congresbezoeker: https://strijdigheden.com/aanmelden/

De kosten voor deze dag bedragen € 30,- p.p. en € 20,- p.p. voor studenten (aan de balie op 25 mei is de toegangsprijs € 35,-).

Hiervoor krijg je niet alleen een dag vol interessante lezingen en discussies, maar ook de congresbundel met samenvattingen en extra artikelen. Uiteraard horen koffie en thee, lunch en borrel ook bij dit bedrag.

 

PROGRAMMA

9.30 uur                    Ontvangst met koffie of thee

 

10.00 uur – 12.30 uur  – Sessie 1: Van wie is het slagveld?

Welkom en introductie blok 1.

Monique Brinks (Herinneringscentrum Kamp Westerbork), In het centrum van de genocide-driehoek.

Jan van Doesburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Verhalen voor de toekomst; militair erfgoed en archeologische monumentenzorg.

Bart Moonen (onafhankelijk onderzoeker), Een vondst met een naam. Waar hoort deze thuis?

Discussie

 

12.30 uur – 13.30 uur – LUNCHPAUZE IN HET GRAND CAFÉ

 

13.30 uur – 15.00 uur – Sessie 2: De Napoleontische tijd

Introductie

Nico Roymans (Vrije Universiteit Amsterdam), Conflictarcheologie in premoderne perioden; methoden en potenties.

Sjeng Dautzenberg (Hollandia Archeologen bv), De veldslagen in 1799; opgegraven skeletten van Engelse, Russische, Franse en Bataafse soldaten in de duinen van Noord-Holland.

Michel Hendriksen (BAAC), Archeologisch onderzoek in het Napoleontische legerkamp Camp d’ Utrecht.

Discussie

 

15.00 uur – 15.30 uur – THEEPAUZE

 

15.30 uur – 17.00 uur – Sessie 3               : Over de grens

Introductie

Bert Heyvaert (Group Monument, België), In de schaduw van de toren; een nieuw zicht op het verhaal van een beladen slagveld bij Diksmuide.

Pim Alders (Saxion), Historisch en archeologisch onderzoek naar de WOII bommenwerper Halifax LV881-ZA-V.

P38 in het moeras van Nieuw Guinea. Military Legacy gaat mee met deze expeditie. (foto: Max Ammer)

Bas Kreuger (Kreuger in Kultuur), Erfgoed van de luchtoorlog in Nieuw Guinea: vliegvelden en vliegtuigen in de bush.

Discussie en afsluiting van de dag

 

17.00 uur – 18.00 uur – BORREL

Opgegraven Strijd in jaaroverzicht NRC

Aan het eind van het jaar nog een leuke verrassing voor Evert van Ginkel (TGV) en mij als samenstellers van de tentoonstelling Opgegraven Strijd, archeologie van de oorlog. 

We staan in het jaaroverzicht dat Bianca Stigter opstelde voor het NRC op nummer 2! Zelf waren we al enorm trots op de tentoonstelling; en deze positie op de ranglijst wordt dan ook zeer gewaardeerd. Mooi voor het vakgebied!

Bestelformulier Opgegraven Strijd, archeologie van de oorlog

Met dit formulier bestelt u één van de laatste exemplaren van het boek bij de succesvolle tentoonstelling: Opgegraven Strijd, Archeologie van de oorlog. Het boek kost slechts €10,-, de verzendkosten bedragen € 3,90.

Bestelformulier Opgegraven Strijd, archeologie van de oorlog

Verschenen: ADC monografie 22 – ‘Een brug te ver’ onderzocht

Een blik op de laatst opgegraven 2 cm Flak kuil. Onder de giek van de kraan door is de ‘brug te ver’, de John Frostbrug, zichtbaar (foto: Military Legacy).

Deze rapportage gaat over de opgravingen op het terrein in Arnhem waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de brug over de Rijn lag en waar hevige bombardementen hebben plaatsgevonden. De nasleep van de gevechtshandelingen komen door dit onderzoek beter in beeld. Specifiek gaat het om het opnieuw aanleggen van de bruggen, maar ook om hoe men in de praktijk omging met het maanlandschap dat rondom het bruggenhoofd was ontstaan.

 

 

Arjen Bosman is medeauteur en redacteur van het rapport, dat is geschreven als samenwerkingsverband tussen Military Legacy, ADC Archeoprojecten en T&A Survey. Het rijk geïllustreerde rapport van 418 pagina’s kost €59,50 en is via deze link te bestellen bij SPA Uitgevers.

 

Eerste Nederlandse Congres Strijdigheden geslaagd

Afgelopen vrijdag 28 april vond in de Statenzaal van het Noordbrabants Museum de eerste editie plaats van Congres Strijdigheden. Het boeiende en afwisselende programma bleek in combinatie met de expositie ‘Opgegraven Strijd, archeologie van de oorlog’ een goede eerste keuze van de kersverse stichting, die zich richt op de archeologie van conflict, onderdrukking en oorlog. Het succes van deze dag was daarnaast voor een even groot deel te danken aan de diversiteit, openheid en collegialiteit van de congresgangers zelf.

Vlaams voorbeeld
Het jaarlijkse Vlaamse congres Conflict in Contact diende als voorbeeld voor het Nederlandse initiatief. Maarten Bracke (werkzaam bij Monument Vandekerckhove) gaf de openingslezing, waarin hij in het beeld schetste waarbinnen Vlaamse conflictarcheologie de afgelopen twee decennia opereert. Naast overeenkomsten sprongen ook opvallende verschillen met Nederland in het oog, zoals: de nadruk op de Eerste Wereldoorlog  (ca. 80% van het werk), het mogen opgraven van gesneuvelden, de mogelijkheid om te werken in nabijheid van explosieven en het verschijnsel ‘erkende detectoramateurs’.

Recent en lopend onderzoek met ruimte voor discussie
Recent en lopend onderzoek werd gepresenteerd door een mix van jonge onderzoekers en gevestigde namen. Kennis delen, ervaringen uitwisselen en behoeftes peilen stonden daarbij voorop. De bewust ingeplande langere discussieruimtes leverden extra aandacht op voor onderwerpen als: hoe is onderzoek te vertalen en te verankeren in beleid, hoe zit het met de verhouding nut/noodzaak en kosten voor opgraven, de samenwerking met detectoramateurs, en hoe ga je om met de schijnbare tegenstelling tussen de wetenschappelijke kenniswaarde en de soms heel persoonlijke beleving?

Vervolg
Al tijdens het congres bleek dat naar een vervolg op deze dag wordt uitgekeken. Het stichtingsbestuur gaat hier graag mee aan de slag. Wilt u op de hoogte blijven van een volgend congres? Stuur dan een mail met uw naam, bedrijfsnaam/organisatie (indien van toepassing) en uw adresgegevens, inclusief het gewenste mailadres om post op te ontvangen naar: strijdigheden@xs4all.nl.

Strijdigheden, congres over conflictarcheologie in Nederland

28 april 2017, Het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch

Congres Strijdigheden stelt zich ten doel het jaarlijks ijkpunt te zijn voor de ontwikkelingen op het gebied van conflictarcheologie in Nederland. De nadruk zal daarbij liggen op de archeologische praktijk en op conflictarcheologie van de moderne tijd in Nederland.

Het programma voor deze eerste editie is inmiddels rond en kunt u hier vinden. We zijn zeer verheugd dat dhr. Maarten Bracke, één van de oprichters van de succesvolle Vlaamse tegenhanger Conflict in Contact, heeft aangeboden op 28 april de eerste spreker te zijn. De andere lezingen van deze dag gaan over nieuw onderzoek, dat nog niet (vaak) eerder werd gepresenteerd.

Voor wie dat wil, is er bovendien aan het eind van de middag de mogelijkheid de expositie Opgegraven Strijd te bezoeken onder leiding van Arjen Bosman, die samen met Evert van Ginkel verantwoordelijk is voor de samenstelling van de tentoonstelling en het bijbehorende boek.

.

Met vriendelijke groet,
Het organiserend comité,

Kasper van de Berghe
Arjen Bosman
Ruurd Kok
Ivar Schute
Jos van der Weerden
Jobbe Wijnen

 

Lezing en openbaar debat over De Man van Velsen

Huis van Hilde, woensdag 15 maart, aanvang 20.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), einde 22.00 uur

Man van Velsen_skelet in Laboratoium Universiteit Leiden_foto Hazenberg ArcheologieNieuw natuurwetenschappelijk onderzoek naar het skelet van de ‘Man van Velsen’, opgegraven in 1977 bij aanleg van de Wijkertunnel, leverde spectaculaire nieuwe kennis op. Wat weten de archeologen nu meer? Zijn er nieuwe conclusies te trekken? Tijdens een lezing met aansluitend een debat tussen de archeologen wordt de nieuwe kennis gepresenteerd en bediscussieerd. Inbreng van publiek is zeer welkom.

Een grote kerel, in een waterput gekieperd of netjes begraven, bewapend met een dolk, afgedekt met een lading stenen. Zo werd een Romeinse soldaat ontdekt en opgegraven in het Fort Velsen. Deze ‘Man van Velsen’ spreekt al decennia tot de verbeelding. Wie was hij eigenlijk en waar kwam hij vandaan? Was hij een Fries in dienst van de Romeinen, zoals veel stamgenoten onder Romeinse wapenen waren. Of was hij met de troepen van veldheer Germanicus Julius Caesar in de eerste eeuw na Chr. meegetrokken vanaf het Italische schiereiland, misschien wel uit het verre Rome? Tijdens een openbare discussie door de betrokken archeologen worden de feiten en theorieën gepresenteerd en bediscussieerd.

Presentaties door

– Tom Hazenberg, samensteller van de tentoonstelling Romeinse  Kust
– Arjen Bosman, (Military Legacy), auteur Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen
– Maja D’Hollosy (Skullpting), reconstrueerde het hoofd van de Man van Velsen
– Jessica Palmer (Universiteit Leiden), isotopenonderzoek en fysische antropologie

  • Kosten € 7,50 euro per lezing, inclusief koffie in de pauze
  • Voor inschrijving: backoffice@huisvanhilde.nl
  • adres: Westerplein 6, Castricum
  • www.huisvanhilde.nl