Advies

Gezien zijn ruime ervaring kan Arjen Bosman u als senior adviseur van dienst zijn. Hij kan adviezen geven vanachter het bureau, maar ook te velde. En dat zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Alle vormen van Modern Oorlogserfgoed kunnen hierbij het onderwerp zijn: archeologische sporen, stellingen met nog bestaande bouwhistorische elementen of afzonderlijke mobiele objecten. In overleg wordt besproken hoe het advies vorm krijgt; bijvoorbeeld als publicatie, presentatie, tentoonstelling of verfilming.

Er is steevast een kritische houding ten opzichte van nut en noodzaak in de omgang met Modern Oorlogserfgoed. Dat geldt zowel op wetenschappelijk, beleidsmatig als publieksgericht terrein.

Ook begeleiding van studenten bij onderzoek naar Modern Oorlogserfgoed valt binnen de adviespraktijk. Daarbij kan Arjen terugvallen op zijn ruime onderwijservaring.

Arnhem-Meinerswijk: opgraving Duitse 2 cm Flak-stelling, voorjaar 2014.

SONY DSC